Kerstzangdienst Pelikaankerk Leeuwarden

Kerstzangdienst Pelikaankerk Leeuwarden olv N. Berntsen-Rademakers

Op 24 december 2017 zal er in de Pelikaankerk te Leeuwarden om 20.00 uur een zangdienst zijn.

Wij nodigen u van harte uit om samen te komen in de Pelikaankerk. In deze dienst staat de geboorte van onze Here Jezus centraal. Wij zullen dit gaan vieren doormiddel van het luisteren naar het Pelikaankerstkoor, maar ook doormiddel van samenzang waarin wij de bekendere kerstliederen ter gehoren zullen brengen. Jelle de Jong zal ons hierbij begeleiden met orgel en vleugel en Hans Boschma met trompet.

Na de dienst zal er nog een samenkomst zijn, waar wij u een warm drankje zullen aanbieden waar u van kunt genieten.

 

Bijbelstudie – de uitdaging van een Christelijke levensstijl, olv. Miriam Huizenga en Jacob Hoekstra

Bijbelstudie – de uitdaging van een christelijke levensstijl
Onder leiding van Miriam Huizenga – Jakob Hoekstra

De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. Een stijl die ontleend is aan de meest revolutionaire en radicale toespraak allertijden: de Bergrede van Jezus. Een gewaagde levensstijl, die je alles kan kosten. Maar… een levensstijl die je ongelofelijk veel voldoening geeft. De Bergrede? Dat is Jezus’ toespraak die Hij begon met de woorden: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn…’

In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit is een extra moeilijke opgave, omdat de wereld het schijnbaar al heeft opgegeven. Jezus leert ons in de Bergrede hoe we ons leven moeten leiden. Hij geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we onze roeping vervullen om ‘in’ de wereld te zijn maar niet ‘van’ de wereld?’ Het is van wezenlijk belang dat wij in onze generatie een oprechte poging doen om te begrijpen wat Jezus zegt en dat ook toepassen.

Inhoud van de avonden:
1. Leven onder de zegen van God
2. Invloed hebben op de maatschappij
3. De betekenis van het Oude Testament
4. Omgaan met boosheid
5. Seksuele zonde vermijden
6. Echtscheiding vermijden
7. Integer leven en handelen
8. Omgaan met mensen die kwaad in de zin hebben
9. Onze vijanden liefhebben
10. Geven
11. Bidden
12. Vasten
13. Omgaan met geld
14. Ophouden met bezorgd zijn en beginnen met leven
15. Omgaan met kritiek
16. Goede relaties opbouwen
17. Het leven vinden
18. Valse profeten onderscheiden
19. Een zekere toekomst opbouwen
(meer…)

Avond in samenwerking met Christenen voor Israël Thema: “Jerusalem 50 years united “

Avond in samenwerking met Christenen voor Israël
Thema: “Jerusalem 50 years united “

Verslag:

Feest.

Maandagavond 2 oktober is in een volle Pelikaankerk – meer dan 350 bezoekers – samen met Christenen voor Israël een feestelijke avond georganiseerd die in het teken stond van 50 jaar Jeruzalem.

Op 24 mei 1967 werd Jeruzalem herenigd tot één stad. Drie sprekers lichtten dit nader toe, ds. Henk Poot, rabbijn Yanki Jacobs en de ambassadeur van Israël in Nederland Aviv Shir-On.

 

 

 

 

 

(meer…)

In gebed

IN GEBED

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.30 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.45 uur. voor meer info: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

2017: 11 sept 2017, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec

2018: 15 jan, 29 jan, 12 febr, 26 febr, 12 mrt, 9 apr, 23 apr, 7 mei, 4 juni, 18 juni

 

 

Bijbeltekst

dinsdag 23 januari 2018 - Efeziers 3:14-17

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. -- Efeziers 3:14-17