De stille week

Overzicht van diensten:

  • Donderdag 18 april om 19:30 uur – Witte donderdag: Wij vieren met elkaar het avondmaal met elkaar aan tafel. Wij herdenken met zijn allen het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen heeft genomen voor hij gevangen werd genomen. (Voor iedereen zal er een liturgie aanwezig zijn)
  • Vrijdag 19 april om 19:30 uur – Goede Vrijdag: Samen herdenken wij dat Jezus gekruisigd werd. De paaskaars zal worden gedoofd en samen met de gedoofde kaars verlaten wij in stilte de kerkzaal
  • Zaterdag 20 april om 19.30 uur – Stille zaterdag: De kerkklokken zwijgen op deze dag. Wij proberen in stilte de kerkzaal te betreden.
  • Zondag 21 april om 09.30 uur – Pasen: Het is feest!!! Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. De paaskaars 2019 zal in ons midden komen te staan.


Bijbelstudie, de uitdaging van een Christelijke levensttijl

Onder leiding van Jakob Hoekstra

Op de 3woensdag van de maand:
Inloop vanaf 19.15 uur en 19.45 uur beginnen.

22 mei 2019
19 juni 2019

Vervolg op seizoen 2017/2018
De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit komende seizoen hopen we te ontdekken wat waardevol voor ons leven is in het zogenaamde ‘postchristelijke’ tijdperk. Een zoektocht voor zowel volwassen christenen als mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Het kan jezelf en de kerk helpen om je ‘licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Onderweg met de bijbel

Bijbelleesgroep onder leiding van Jacob Hoekstra

1x per 14 dagen op woensdag (oneven weken)

aanvang 19.45 uur

Ook in het nieuwe seizoen willen we in een groep de Bijbel lezen, elke 2 weken op de woensdagavond: aanvang 19.45 uur, locatie Pelikaankerk.

Hierbij van harte uitgenodigd; ontdek met ons de rijkdommen in dit oude en toch altijd relevante Boek, we gaan met elkaar op reis door de Bijbel heen; welbestede tijd!

8 mei
22 mei

Wil je meelezen, neem contact op met Jacob Hoekstra.

Emailadres:      activiteiten@pelikaankerk.nl

Bijbeltekst

zondag 19 mei 2019 - Hosea 14:5

Ik genees hen van hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen. -- Hosea 14:5