De stille week

Overzicht van diensten:

  • Donderdag 18 april om 19:30 uur – Witte donderdag: Wij vieren met elkaar het avondmaal met elkaar aan tafel. Wij herdenken met zijn allen het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen heeft genomen voor hij gevangen werd genomen. (Voor iedereen zal er een liturgie aanwezig zijn)
  • Vrijdag 19 april om 19:30 uur – Goede Vrijdag: Samen herdenken wij dat Jezus gekruisigd werd. De paaskaars zal worden gedoofd en samen met de gedoofde kaars verlaten wij in stilte de kerkzaal
  • Zaterdag 20 april om 19.30 uur – Stille zaterdag: De kerkklokken zwijgen op deze dag. Wij proberen in stilte de kerkzaal te betreden.
  • Zondag 21 april om 09.30 uur – Pasen: Het is feest!!! Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. De paaskaars 2019 zal in ons midden komen te staan.


Witte zwanen: bij ons wordt geleerd

Onder leiding van ds. P. Dijkstra

Omdat de Evangelisch Lutherse Kerk ook deel uitmaakt van de PKN  is het misschien de moeite waard om daar eens met elkaar over in gesprek te gaan.. We kunnen dit doen aan de hand van het boekje “Witte Zwanen – bij ons wordt geleerd”.  Op heel wat kerktorens van Lutherse kerken ziet men een zwaan als windwijzer  Waar komt dit symbool vandaan?  “Witte Zwanen” is een lees-en leerboek voor onderweg, een hulp bij het “mens zijn op aarde”. Het wil in kort bestek aspekten belichten van dat mens zijn: over geloof, geschiedenis, bijbel, wereld.

In verstaanbare taal nodigt het boek uit tot woord en antwoord, vraag en wedervraag, om in gesprek met elkaar verder te kunnen gaan.

U ziet, genoeg stof om een goed gesprek aan te gaan.

Geef u op of schuif gewoon aan.

Bijbelstudie, de uitdaging van een Christelijke levensttijl

Onder leiding van Jakob Hoekstra

Op de 3woensdag van de maand:
Inloop vanaf 19.15 uur en 19.45 uur beginnen.

17 april 2019
22 mei 2019
19 juni 2019

Vervolg op seizoen 2017/2018
De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit komende seizoen hopen we te ontdekken wat waardevol voor ons leven is in het zogenaamde ‘postchristelijke’ tijdperk. Een zoektocht voor zowel volwassen christenen als mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Het kan jezelf en de kerk helpen om je ‘licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Onderweg met de bijbel

Bijbelleesgroep onder leiding van Jacob Hoekstra

1x per 14 dagen op woensdag (oneven weken)

aanvang 19.45 uur

Ook in het nieuwe seizoen willen we in een groep de Bijbel lezen, elke 2 weken op de woensdagavond: aanvang 19.45 uur, locatie Pelikaankerk.

Hierbij van harte uitgenodigd; ontdek met ons de rijkdommen in dit oude en toch altijd relevante Boek, we gaan met elkaar op reis door de Bijbel heen; welbestede tijd!

13 maart
27 maart
10 april
24 april
8 mei
22 mei

Wil je meelezen, neem contact op met Jacob Hoekstra.

Emailadres:      activiteiten@pelikaankerk.nl

Bijbeltekst

vrijdag 26 april 2019 - Romeinen 6:8-9

Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. -- Romeinen 6:8-9