Groothuisbezoek

Na de startzondag waar het thema : ’Het is de hoop die in ons leeft’ was, volgt nu het groot huisbezoek met als thema: ‘Het is het geloof dat in ons leeft’. Op donderdag 26 april om 14:00 uur en 19:30 uur. U kunt zich opgeven o.a. via de mail: scriba@pelikaankerk.nl

Feest in de stad. Feest in de hemel.

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

Openluchtdienst Prinsentuin

Op 10 mei 2018 verzorgen Baptistengemeente Parkkerk en PGBA rondom de Pelikaankerk een openluchtdienst in de Prinsentuin. Traditiegetrouw komen Christenen met Hemelvaart in de buitenlucht samen voor een kerkdienst. In Leeuwarden bent u ook dit jaar van harte welkom bij de muziekkapel in de Prinsentuin waar Ds. Henk Wieringa en Allart Dijkstra de dienst zullen leiden. Het thema van de dienst is ‘Feest in de stad, feest in de Hemel’. Wieringa: “In 2018 is het feest in onze Culturele Hoofdstad. Op Hemelvaartsdag vieren we in de Prinsentuin dat het feest in de stad is én feest in de Hemel. De betekenis van Hemelvaart spreekt buiten nog meer tot de verbeelding en de locatie is letterlijk laagdrempelig.” Muzikale medewerking is in handen van de Christelijke Brassband Hosannah. De dienst start om 10.00 uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen wordt tijdens de dienst in de Prinsentuin iets creatiefs gedaan.

Pasen 2018

Pasen 2018: En de heer is waarlijk opgestaan, Halleluja

Dit is wat mensen met Pasen in kerk vaak zeggen. Maar wat betekent het nou?

Met Pasen vieren wij in onze kerk de Paascyclus. Met deze cyclus vieren wij elk belangrijk moment van Jezus, van het moment dat hij op een ezelveulen Jeruzalem inrijdt tot het moment dat hij uit het graf is opgestaan.

Palmzondag (25 maart 09.30 uur): Dit is de zondag voor Pasen. Op deze dag vieren wij dat Jezus op de rug van een ezelveulen Jeruzalem binnen reed en als een koning onthaald werd.

Witte Donderdag (29 maart 19.30 uur): Dit is de dag dat wij het Laatste Avondmaal vieren. Wij breken deze avond het brood wat het lichaam van Jezus inhoudt en drinken de wijn wat het bloed van Jezus betekend. Dit is wat Jezus zijn volgelingen op de avond voor zijn kruisiging leerde.

Goede Vrijdag (30 maart 19.30 uur): Dit is de dag waarop we herdenken dat Jezus gekruisigd is, nadat hij gemarteld is geweest. De paaskaars zal gedoofd worden, het licht is uit. Wij verlaten dan ook in stilte de kerk

Stille Zaterdag (31 maart 19.30 uur): Op deze dag herdenken wij dat het lichaam van Jezus in het graf ligt. Deze dienst wordt de nieuwe paaskaars de kerk binnen gebracht

Paaszondag (1 april 09.30 uur): Deze dag is een feestdag. Jezus is opgestaan uit het gesloten graf en verschijnt voor zijn leerlingen. Hiermee vieren wij dat Jezus ons bevrijd heeft en dat onze zonde door hem vergeven worden. Daarom zeggen wij: En de heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

Kerstzangdienst Pelikaankerk Leeuwarden

Kerstzangdienst Pelikaankerk Leeuwarden olv N. Berntsen-Rademakers

Op 24 december 2017 zal er in de Pelikaankerk te Leeuwarden om 20.00 uur een zangdienst zijn.

Wij nodigen u van harte uit om samen te komen in de Pelikaankerk. In deze dienst staat de geboorte van onze Here Jezus centraal. Wij zullen dit gaan vieren doormiddel van het luisteren naar het Pelikaankerstkoor, maar ook doormiddel van samenzang waarin wij de bekendere kerstliederen ter gehoren zullen brengen. Jelle de Jong zal ons hierbij begeleiden met orgel en vleugel en Hans Boschma met trompet.

Na de dienst zal er nog een samenkomst zijn, waar wij u een warm drankje zullen aanbieden waar u van kunt genieten.

 

Bijbelstudie – de uitdaging van een Christelijke levensstijl, olv. Miriam Huizenga en Jacob Hoekstra

Bijbelstudie – de uitdaging van een christelijke levensstijl
Onder leiding van Miriam Huizenga – Jakob Hoekstra

De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. Een stijl die ontleend is aan de meest revolutionaire en radicale toespraak allertijden: de Bergrede van Jezus. Een gewaagde levensstijl, die je alles kan kosten. Maar… een levensstijl die je ongelofelijk veel voldoening geeft. De Bergrede? Dat is Jezus’ toespraak die Hij begon met de woorden: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn…’

In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit is een extra moeilijke opgave, omdat de wereld het schijnbaar al heeft opgegeven. Jezus leert ons in de Bergrede hoe we ons leven moeten leiden. Hij geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we onze roeping vervullen om ‘in’ de wereld te zijn maar niet ‘van’ de wereld?’ Het is van wezenlijk belang dat wij in onze generatie een oprechte poging doen om te begrijpen wat Jezus zegt en dat ook toepassen. (meer…)

Avond in samenwerking met Christenen voor Israël Thema: “Jerusalem 50 years united “

Avond in samenwerking met Christenen voor Israël
Thema: “Jerusalem 50 years united “

Verslag:

Feest.

Maandagavond 2 oktober is in een volle Pelikaankerk – meer dan 350 bezoekers – samen met Christenen voor Israël een feestelijke avond georganiseerd die in het teken stond van 50 jaar Jeruzalem.

Op 24 mei 1967 werd Jeruzalem herenigd tot één stad. Drie sprekers lichtten dit nader toe, ds. Henk Poot, rabbijn Yanki Jacobs en de ambassadeur van Israël in Nederland Aviv Shir-On.

 

 

 

 

 

(meer…)

Bijbeltekst

zaterdag 22 september 2018 - 2 Korintiers 3:17-18

Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. -- 2 Korintiers 3:17-18