Bijbelstudie, de uitdaging van een Christelijke levensttijl

Onder leiding van Jakob Hoekstra

Op de 3ewoensdag van de maand:
Inloop vanaf 19.15 uur en 19.45 uur beginnen.

17 oktober 2018
21 november 2018

( DECEMBER NIET I.V.M. DRUKTE )

16 januari 2019
20 februari 2019
20 maart 2019
17 april 2019
22 mei 2019
19 juni 2019

Vervolg op seizoen 2017/2018
De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit komende seizoen hopen we te ontdekken wat waardevol voor ons leven is in het zogenaamde ‘postchristelijke’ tijdperk. Een zoektocht voor zowel volwassen christenen als mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Het kan jezelf en de kerk helpen om je ‘licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Onderweg met de bijbel

Bijbelleesgroep onder leiding van Jacob Hoekstra

1x per 14 dagen op woensdag (oneven weken)

aanvang 19.45 uur

Ook in het nieuwe seizoen willen we in een groep de Bijbel lezen, elke 2 weken op de woensdagavond: aanvang 19.45 uur, locatie Pelikaankerk.

Hierbij van harte uitgenodigd; ontdek met ons de rijkdommen in dit oude en toch altijd relevante Boek, we gaan met elkaar op reis door de Bijbel heen; welbestede tijd!

10 okt
24 okt
7 nov
21 nov
5 dec
19 dec

2 jan 2019
16 jan
30 jan
13 febr
27 febr
13 mrt
27 mrt
10 apr
24 apr
8 mei
22 mei

Wil je meelezen, neem contact op met Jacob Hoekstra.

Emailadres:      activiteiten@pelikaankerk.nl

Groothuisbezoek

Na de startzondag waar het thema : ’Het is de hoop die in ons leeft’ was, volgt nu het groot huisbezoek met als thema: ‘Het is het geloof dat in ons leeft’. Op donderdag 26 april om 14:00 uur en 19:30 uur. U kunt zich opgeven o.a. via de mail: scriba@pelikaankerk.nl

Feest in de stad. Feest in de hemel.

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

Openluchtdienst Prinsentuin

Op 10 mei 2018 verzorgen Baptistengemeente Parkkerk en PGBA rondom de Pelikaankerk een openluchtdienst in de Prinsentuin. Traditiegetrouw komen Christenen met Hemelvaart in de buitenlucht samen voor een kerkdienst. In Leeuwarden bent u ook dit jaar van harte welkom bij de muziekkapel in de Prinsentuin waar Ds. Henk Wieringa en Allart Dijkstra de dienst zullen leiden. Het thema van de dienst is ‘Feest in de stad, feest in de Hemel’. Wieringa: “In 2018 is het feest in onze Culturele Hoofdstad. Op Hemelvaartsdag vieren we in de Prinsentuin dat het feest in de stad is én feest in de Hemel. De betekenis van Hemelvaart spreekt buiten nog meer tot de verbeelding en de locatie is letterlijk laagdrempelig.” Muzikale medewerking is in handen van de Christelijke Brassband Hosannah. De dienst start om 10.00 uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen wordt tijdens de dienst in de Prinsentuin iets creatiefs gedaan.

Pasen 2018

Pasen 2018: En de heer is waarlijk opgestaan, Halleluja

Dit is wat mensen met Pasen in kerk vaak zeggen. Maar wat betekent het nou?

Met Pasen vieren wij in onze kerk de Paascyclus. Met deze cyclus vieren wij elk belangrijk moment van Jezus, van het moment dat hij op een ezelveulen Jeruzalem inrijdt tot het moment dat hij uit het graf is opgestaan.

Palmzondag (25 maart 09.30 uur): Dit is de zondag voor Pasen. Op deze dag vieren wij dat Jezus op de rug van een ezelveulen Jeruzalem binnen reed en als een koning onthaald werd.

Witte Donderdag (29 maart 19.30 uur): Dit is de dag dat wij het Laatste Avondmaal vieren. Wij breken deze avond het brood wat het lichaam van Jezus inhoudt en drinken de wijn wat het bloed van Jezus betekend. Dit is wat Jezus zijn volgelingen op de avond voor zijn kruisiging leerde.

Goede Vrijdag (30 maart 19.30 uur): Dit is de dag waarop we herdenken dat Jezus gekruisigd is, nadat hij gemarteld is geweest. De paaskaars zal gedoofd worden, het licht is uit. Wij verlaten dan ook in stilte de kerk

Stille Zaterdag (31 maart 19.30 uur): Op deze dag herdenken wij dat het lichaam van Jezus in het graf ligt. Deze dienst wordt de nieuwe paaskaars de kerk binnen gebracht

Paaszondag (1 april 09.30 uur): Deze dag is een feestdag. Jezus is opgestaan uit het gesloten graf en verschijnt voor zijn leerlingen. Hiermee vieren wij dat Jezus ons bevrijd heeft en dat onze zonde door hem vergeven worden. Daarom zeggen wij: En de heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

Bijbeltekst

dinsdag 13 november 2018 - Handelingen 2:24

God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. -- Handelingen 2:24