Bloemschikken voor kerst

Bloemschikken voor kerst

Op zaterdag 8 december om 9.30 uur gaan we weer creatief bezig met een kerstschikking. De kosten bedragen € 10,–.
Wel graag zo spoedig mogelijk opgeven in verband met aanschaf materiaal! activiteiten@pelikaankerk.nl

Truus Sijtsma-Broersma

Bijbelstudie, de uitdaging van een Christelijke levensttijl

Onder leiding van Jakob Hoekstra

Op de 3ewoensdag van de maand:
Inloop vanaf 19.15 uur en 19.45 uur beginnen.

16 januari 2019
20 februari 2019
20 maart 2019
17 april 2019
22 mei 2019
19 juni 2019

Vervolg op seizoen 2017/2018
De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit komende seizoen hopen we te ontdekken wat waardevol voor ons leven is in het zogenaamde ‘postchristelijke’ tijdperk. Een zoektocht voor zowel volwassen christenen als mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Het kan jezelf en de kerk helpen om je ‘licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Onderweg met de bijbel

Bijbelleesgroep onder leiding van Jacob Hoekstra

1x per 14 dagen op woensdag (oneven weken)

aanvang 19.45 uur

Ook in het nieuwe seizoen willen we in een groep de Bijbel lezen, elke 2 weken op de woensdagavond: aanvang 19.45 uur, locatie Pelikaankerk.

Hierbij van harte uitgenodigd; ontdek met ons de rijkdommen in dit oude en toch altijd relevante Boek, we gaan met elkaar op reis door de Bijbel heen; welbestede tijd!

5 dec
19 dec

2 jan 2019
16 jan
30 jan
13 febr
27 febr
13 mrt
27 mrt
10 apr
24 apr
8 mei
22 mei

Wil je meelezen, neem contact op met Jacob Hoekstra.

Emailadres:      activiteiten@pelikaankerk.nl

Bijbeltekst

maandag 21 januari 2019 - Efeziers 6:10-12

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. -- Efeziers 6:10-12