Kerkennacht 2019

Kerkennacht

Tijdens Kerkennacht 2019 kunnen bezoekers zien welke schatten de Leeuwarder kerken herbergen. In Leeuwarden is het evenement verdeeld over twee avonden. Start is op vrijdagavond, zaterdag zijn we in de Binnenstad. Het thema is dit jaar:  is dit ook kerk? 

Het programma op vrijdag 21 juni:

19.30 uur – de Rooms Katholieke Dominicuskerk (Harlingerstraat) Leeuwarden.

20.30 – 21.15 uur samenzijn in de Pelikaankerk (Pelikaanstraat 10) Leeuwarden.

21.30 – 22.15 uur  in de Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18 Leeuwarden.

Programma voor zaterdag 22 juni:

19.00 – 19.30uur in de Lutherse kerk ( Nieuwe Oosterstraat 28-30) Leeuwarden.

19.45 – 20.15 uur zijn we aanwezig in de Sint Bonifatiuskerk van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden.(Bonifatiusplein 21).

20.30 – 21.00 uur Grote of Jacobijnerkerk  (Jacobijnerkerkhof 95) Leeuwarden.

21.15 – 21.45 uur in de Waalse kerk van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden. ( Grote Kerkstraat 22).

22.00 – 22.30 uur in het Aanloophuis van de kerken (Bagijnestraat 36) Leeuwarden.

Organisatie van deel in de Pelikaankerk: Henk Moorlag, Djoke Alkema, Marian van der Werff

Tjerkepaad

De pelikaankerk wil graag haar deuren openzetten op 27 juli en 17 augustus

Pelikaanstraat. Pelikaankerk Leeuwarden

Door de groei van de Gereformeerde Kerk in Leeuwarden was er een vierde kerkgebouw nodig in het westen van de stad. Architect Egbert Reitsma kreeg de opdracht voor het ontwerpen. In 1929 begon men plannen te maken. Op 13 juli 1932 werden kerk en orgel in gebruik genomen. Reitsma ontwierp een voor die tijd modern gebouw in de stijl van de Amsterdamse school (kubistisch expressionisme). Zij bood plaats aan 800 kerkgangers. Het frontontwerp van het orgel is van ook zijn hand. Achter het spreekgestoelte zes gebrandschilderde ramen voorstellende de scheppingsdagen. In de uitbouwen van de kerkzaal eveneens ramen die oud tegenover nieuw afbeelden, bijvoorbeeld een stoomtrein naast een trekschuit. Het orgel is vervaardigd door de firma Valckx en Van Kouteren uit Rotterdam en verkeert nog in originele toestand. In de jaren 2015-2016 is het gebouw overgenomen door de stichting Pelikaankerk en enigszins aangepast aan de wensen van de gebruiker de Protestantse gemeente van bijzondere aard- Rondom de Pelikaankerk.

Kader

De Protestantse Gemeente van bijzondere aard Rondom de Pelikaankerk verwierf in 2015 zelfstandigheid en bestaat uit circa 300 gemeenteleden en belangstellenden, die verspreid in de stad Leeuwarden wonen en veelal tot de voormalige Gereformeerde Pelikaankerk en Koepelkerk behoorden. Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden.

Symbool

Een pelikaan werd in de vroeg christelijke kerk ook afgebeeld als teken van Christus. De pelikaan voedt haar jongen met bloed uit haar borst als een teken van zelfopofferende liefde. Hiermee is het een symbool geworden van het offer dat Christus bracht ter verlossing van de mensheid.

Tentoonstelling Iconen in beeld en muziek

Iconen laten ons voelen en zien wat onzichtbaar is: ze brengen God dichterbij. Het is alsof God ons aankijkt. En omdat je God niet kunt afbeelden, kijkt God ons op iconen aan in mensen gezichten. Die gezichten vertellen verhalen.‘ Het is alsof ik helemaal in dat verhaal duik’, zegt een iconenschilder. Dat kun je ook ervaren als je naar een icoon kijkt. Graag nodigen wij u voor deze tentoonstelling uit.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag!

Met hartelijke groet,

CorHilde Volkers

scriba@pelikaankerk.nl

Bijbelstudie, de uitdaging van een Christelijke levensttijl

Onder leiding van Jakob Hoekstra

Op de 3woensdag van de maand:
Inloop vanaf 19.15 uur en 19.45 uur beginnen.

19 juni 2019

Vervolg op seizoen 2017/2018
De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit komende seizoen hopen we te ontdekken wat waardevol voor ons leven is in het zogenaamde ‘postchristelijke’ tijdperk. Een zoektocht voor zowel volwassen christenen als mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Het kan jezelf en de kerk helpen om je ‘licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Bijbeltekst

donderdag 19 september 2019 - Spreuken 3:27-30

Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt. Zeg nooit tegen je medemens: ‘Ga weg, kom morgen maar terug,’ terwijl je hebt wat je hem schuldig bent. Behandel hem niet zo schandalig terwijl hij zijn vertrouwen in je heeft gesteld. Maak geen ruzie met iemand die je geen kwaad berokkend heeft. -- Spreuken 3:27-30