Kerkdienst en koffie zijn twee woorden die in één adem worden uitgesproken. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar voor de meeste regelmatige bezoekers.

Waar in de kerkdienst de gezamenlijke activiteiten rondom Bijbel, uitleg, zingen en gebed centraal staan, is er direct na de dienst tijd voor uitgebreide ontmoeting met elkaar. De duur van beide activiteiten ontloopt elkaar dan ook niet veel! Een leuke start van de zondagmiddag en de rest van de week.

In de foyer, achter in de kerkzaal en in de overkoepeling, kan zeer snel een groot aantal mensen aan een kopje koffie, thee of limonade helpen. Een absolute aanrader voor na de dienst. Je bent van harte welkom!