Kerkdienst en koffie zijn twee woorden die in één adem worden uitgesproken. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar voor de meeste regelmatige bezoekers.

Waar in de kerkdienst de gezamenlijke activiteiten rondom Bijbel, uitleg, zingen en gebed centraal staan, is er direct na de dienst tijd voor uitgebreide ontmoeting met elkaar. De duur van beide activiteiten ontloopt elkaar dan ook niet veel! Een leuke start van de zondagmiddag en de rest van de week.

In de foyer, achter in de kerkzaal en in de overkoepeling, kan zeer snel een groot aantal mensen aan een kopje koffie, thee of limonade helpen. Een absolute aanrader voor na de dienst. Je bent van harte welkom!

Koffieschenkers gezocht!

Vind je het leuk om zelf eens de handen uit de mouwen te steken en koffie, thee en limonade te schenken? Zeker voor nieuwe leden is dit een leuke taak: je ontmoet mensen en raakt een beetje thuis in de Pelikaankerk. Neem dus meteen contact op met de coördinator koffieschenken: diaconie@pelikaankerk.nl.