Vanwege nieuwe regelgeving is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) per 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens via internet te publiceren.

De pgba Rondom de Pelikaankerk is officieel aangemerkt als een ANBI waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.