Open Doors-dag 2024: Boek vandaag je tickets!

‘Volg mij!’ Dat is het thema van de Open Doors-dag 2024 op 19 oktober. Als Jezus zijn discipelen uitkiest, zegt Hij: ‘Volg Mij!’ In Matteüs 16:24 voegt hij daaraan toe: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.’

Wat als Jezus volgen betekent dat je leeft onder constante dreiging van gewelddadige aanvallen? Suleiman* uit Nigeria, pastor George uit Syrië en Vina* uit Indonesië vertellen erover op de Open Doors-dag 2024. We mogen in gebed naast hen staan én bemoedigd raken door hun getuigenis. Daar kijken we vol verlangen naar uit.

Meer info over de Open Doors-dag

Erop uit of thuis blijven?

Wat je ook doet, de zomerperiode  is toch altijd anders dan anders.

Thuis blijven. 

De bruggen staan vaak open  om de vele boten door te laten. Ja, Leeuwarden -met name de Prinsentuin – is een prachtige binnen haven. Goed om een paar dagen aan te meren. Je ziet de bootjesmensen  winkelend op  Nieuwe Stad, op terrasjes zittend of in één van de vele restaurantjes. De middenstanders verwelkomen ze graag! Fietsende scholieren zijn even uit het  straatbeeld verdwenen, wel zo rustig , want ze kunnen de weg behoorlijk voor zich op eisen. Misschien langer wachten op hulp omdat personeel van hun welverdiende vakantie mag genieten. Minder bezoek van kinderen of kennissen die ook een paar weken er tussen uit zijn.

Erop uit.

 Genieten  van een andere omgeving . Heerlijk op reis met caravan, camper, naar een huisje of hotel, in Nederland of verder weg. Straks  met reis verhalen en foto’s weer thuis komen.

Thuis blijven of erop uit?

Voor sommigen is dit geen keuze omdat reizen  niet mogelijk is. Genoeg op stap geweest, thuis is het ook goed vertoeven. In de kerk zien we in deze tijd lege plaatsen van gemeenteleden waarvan we weten dat ze op vakantie zijn.  Soms mogen we een vakantieganger verwelkomen die de zondagse eredienst niet wil missen.. Gelukkig gaan de kerkdiensten gewoon door, af en toe is het wel wat passen en meten  om alle taken voor de zondagse eredienst in te vullen, maar met ruilen komen we er altijd weer uit. De kerkenraad vergadert minder:  zij heeft het moderamen mandaat gegeven om  de lopende zaken af te handelen. Naast de kerkdiensten  is er elke woensdagmorgen  koffiedrinken. Deze ontmoetingen willen veel gemeenteleden niet missen dus gaat deze activiteit de zomerperiode gewoon door.

Maar…. ook aan de vakantieperiode 2024 komt weer een eind. Eind september – om precies te zijn 29 september- gaan we het Startweekend houden Onze eigen predikant ds. Pieter Dijkstra gaat dan voor.  

Wat u ook doet: erop uit of thuis blijven? Een goede zomerperiode toegewenst en tot ziens!

De kerkenraad

Interkerkelijke Gebedsnacht Open Doors

Ook dit jaar is er een interkerkelijke Open Doors Gebedsnacht voor geloofsvervolgden in Leeuwarden. Tussen 9 uur ’s avonds en 2 uur ’s nachts is er een inloopavond met filmpjes en persoonlijke verhalen over de situatie in verschillende landen. Daarvoor kan dan steeds 20 minuten persoonlijk of in groepjes gebeden worden.U bent welkom in Stadsklooster Jabixhûs , Vijverstraat 2

meer info: Nacht van gebed Open Doors | Jabixhûs (jabixhus.nl)

Bij de Tijd – Age Ploegstra

Publicatie boek van Age Ploegstra – Bij de tijd

Beste mensen of, zoals mijn vader zou zeggen, beminde gelovigen.

In het zondagsblad van de Pelikaankerk en in de Geandewei wordt regelmatig op deze plaats een ‘stukje’ van mijn vader Age Ploegstra geplaatst. Inmiddels zijn dat er al heel wat en we weten dat het door velen met aandacht wordt gelezen. Daarom hebben we ter ere van zijn 90e verjaardag alle verhalen die hij tot nu toe geschreven heeft gebundeld in een boek. Dit boek is te bestellen bij uitgeverij de Pinne uit Menaam.  U vindt het boek op www.depinne.nl maar ook rechtstreeks via de link https://publish.pinne.nl/books/365210  De baten van dit boek ( ongeveer €4,- worden in zijn geheel aan de Pelikaankerk overgemaakt!

Ook makkelijk via intekenlijst!

De komende 3 weken ligt er in de kerk een intekenlijst waarop u het boek kunt bestellen. Contante betaling bij levering. € 14,95 per exemplaar. De opbrengst voor de kerk is ongeveer € 4,- per verkocht exemplaar.

Bij de tijd en bijkomen

Beste en lieve mensen van de Pelikaankerk! Ik schrijf dit even expliciet op omdat ik afgelopen Paaszondag weer eens in uw midden was. Opnieuw viel me op dat ik verwelkomd word alsof ik vorige week er nog bij was. En ik ben niet alleen die dat opmerkt: er waren meer mensen die, omdat het Pasen is en, vooruit, ook gezien de speciale gelegenheid, voor het eerst of sinds lange tijd in de kerk waren. En ook hen valt de warmte, het informele en de openheid op. En ook de prachtige muziek en de op maat gesneden dienst werden erg gewaardeerd. Misschien bent u dit niet eens bewust. En toch is het heel bijzonder. Ik heb in mijn leven ook vaak meegemaakt dat een kerk een afgesloten bastion was voor uitsluitend (bepaalde) gemeenteleden. Dat voorzichtige toenaderingen meteen werden gevolgd door een lijst van eisen voordat ik of bekenden van mij welkom waren. Je werd geacht de rituelen te kennen en als dat niet het geval was, werd je bestraffend toegekeken.

Toegegeven: dit zijn voorbeelden die soms al jaren geleden zijn gebeurd en veel is ten goede veranderd. Maar die ervaringen zijn erg kwetsend en zijn soms lastig of helemaal niet te vergeten. Het enige medicijn zijn de nieuwe ervaringen die het tegendeel tonen en laten voelen. Als je dan vrij en zonder oordeel binnen mag lopen dan voelt dan warm en verfrissend.

Ook ik probeer zo onbevooroordeeld mogelijk in het leven te staan. Eerst echt luisteren wat iemand te vertellen heeft, wat het mooie in die mens is. Niet na één zin mijn (voor-) oordeel klaar hebben maar eerst het hele verhaal horen, zonder mijn onderbrekingen. Ik doe mijn best maar het lukt me niet altijd. Is het daarom ook waarom in je in stilte bidt? Dan is het mooi om op een plaats te komen waar je thuiskomt. Waar je een leven lang ervaringen hebt opgedaan, soms lang geleden en soms recent nog. En waar je welkom bent om je vader een prachtige verrassing te bezorgen maar ook te genieten van uw stilzwijgend welkom.

Of u er bewust van was of niet: dank u wel!

Lees ook het artikel op het Friesch Dagblad

Fonger Ploegstra

Samen eten

Samen eten heeft nu een zomerstop, wat was het weer een gezellig samenzijn de afgelopen maanden. Van pasta, stamppotten, kerstdiner, naar snert alles is de revue gepasseerd.
Heel fijn heeft de kookploeg het ervaren met zo’n mooie groep eters die er samen met ons een gezellige avond van maakten. In maart hebben we afscheid genomen van Hilda en Laila, maar gelukkig hebben we er weer een nieuwe kookster bij Gerda vd Meulen. Na het startweekend pakken we de draad weer op.

Wij wensen iedereen fijne zomer toe.
Hartelijke groeten van de kookploeg.
Gerdina, Gerda, Catharinus en Greetje

N.B. Wilt u het snert-recept van de vorige maaltijd lezen? Dat kan op deze pagina.


Stichting Pelikaankerk

We kennen het allemaal wel: een voornaam gebouw heeft ter weerszijden van de ingang vaak een paar leeuwen of adelaars. Bij onze Pelikaankerk hebben we tot op heden niet iets dergelijks, terwijl het toch ook een voornaam gebouw is. Maar, daar komt met ingang van dit weekeinde verandering in.

Onze stichting heeft twee imponerende pelikanen in stijl passend bij onze Kerk weten te verwerven.

Ze zijn geplaatst in het glazen voorportaal ter weerszijden van de hoofdingang. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een betrokken gemeentelid. De stichting is heel tevreden met deze aankleding van ons “voorname” gebouw.