Hemelvaartsdag 18 mei 2023.

Wederom was er een gezamenlijke openluchtdienst in de Prinsentuin. Het was koud, maar droog en wonderwel verscheen het zonnetje: er waren toch zo’n 120. Het thema was ”’t Komt Goed”. Hosannah begeleidde de samenzang, maar had ook een eigen inbreng in de dienst met o.a. ‘You never walk alone’ en ‘Halleluja’ van Leonard Cohen.

Voorgangers waren: ds. Pieter Dijkstra met het welkom, votum en groet en openingsgebed. Later met de 2e schriftlezing uit Romeinen 8. De 1e schriftlezing uit Handelingen 1 werd verzorgd door Koosje Offringa. De verkondiging ” ’t Komt Goed” was van Tjeerd van der Meer (Vineyard Gemeente). Het kindermoment werd weer prachtig verbeeld door Anneke Plantinga (Parkkerk). De collecte was bestemd voor de Voedselbank Leeuwarden en de opbrengst hiervan was bijna € 260,-, een heel mooi bedrag! Tot slot samenzang “Hear, wês mei ús oant in oare kear”. Na afloop van de dienst was er koffie/thee met diverse koek en cakes. Al met al was het een mooie, gezegende en warme Hemelvaartsdienst!

Organisators: PGBA. Rondom de Pelikaankerk, Baptistengemeente Parkkerk, Vineyard gemeente Leeuwarden, en Stadsklooster Jabixhûs en Leger des Heils, Leeuwarden.

Afronding restauratie orgel met een presentatie aan de gemeente.

Zondagmorgen 14 mei was het na een half jaar zo ver: de restauratie en renovatie van het Valckx en van Kouteren orgel was klaar. Op zaterdag 13 mei had de laatste oplevering plaats gevonden. Dhr. Ernest de Lange (Stichting Pelikaankerk die eigenaar van het orgel is) vertelde welke mensen een rol bij de restauratie hadden gespeeld. Ook hoe de restauratie mede door giften is gefinancierd.

Via een power point legde de orgelbouwer dhr. Nico van Duren uit wat er allemaal was gedaan om het orgel weer in top conditie te krijgen. Ook legde hij aan de hand van orgelpijpen uit hoe het orgel werkte. Jelle de Jong sloot met prachtig orgelspel deze feestelijke morgen af.

Meer over de restauratie van het orgel leest u hier: Restauratie en onderhoud orgel Pelikaankerk.

Samen eten gaat in de zomerstop

Wat hebben we (30 mensen) heerlijk gegeten op woensdagavond 19 april in de Treffer. Drankje, bakje ragout, boerenkool met een groot stuk worst, ijs met chocolade en tenslotte koffie of thee toe. De boerenkool in april? Ja dat kon, want deze kwam niet uit de winkel maar uit de groetentuin van een gemeentelid. In oktober gaan we weer gezellig Samen Eten. Wat de dames gaan koken??? Dat is een verrassing!

Da Capo viert feest!

Op zaterdag 15 april werd in de Pelikaankerk een concert gegeven door Harmonieorkest Da Capo. De zaal was zeer goed gevuld. Met groot enthousiasme werd het 75 jarig jubileum muzikaal ten gehore gebracht. Voor de pauze traden ensembles uit het orkest op en na de pauze was het gehele orkest op het podium aanwezig; hoewel, het podium was daarvoor niet groot genoeg. De muziek was zeer gevarieerd en gaf prachtig de kwaliteit van dit harmonieorkest weer. Het slotstuk, Het Spook van de Opera, was een bijzondere en grootse afsluiting van deze mooie, muzikale avond.

Gebedsgroep

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.00 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.00 uur. voor meer info: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Koffiedrinken, kaartverkoop en bibliotheek

Op woensdagmorgen zijn we weer gestart met het koffiedrinken. Dit vindt plaats in de Treffer, welke bereikbaar is via de trap of lift. Inloop vanaf 09.00 uur via de zijdeur aan de Roodborststraat.
U kunt er dan ook terecht voor de bibliotheek en kaartverkoop.
Kaartverkoop in de Koepel, voor de boeken kunt u in de Treffer terecht. U kunt zelf de boeken ruilen, dus een zelfbedieningssysteem. Geld voor kaarten en bibliotheek kunt in de desbetreffende busjes doen. We vinden het heel fijn dat deze activiteiten weer kunnen beginnen, maar willen iedereen er wel op wijzen dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid in hierin neemt. We hopen op veel gezellige ontmoetingen en goede gesprekken!


Van Harte welkom!

Coffee cups, beans and brown sugar. Top view with space for your text

Bijbeltekst

vrijdag 02 juni 2023 - 1 Tessalonicenzen 5:23-24

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. -- 1 Tessalonicenzen 5:23-24