Interkerkelijke Gebedsnacht Open Doors

Ook dit jaar is er een interkerkelijke Open Doors Gebedsnacht voor geloofsvervolgden in Leeuwarden. Tussen 9 uur ’s avonds en 2 uur ’s nachts is er een inloopavond met filmpjes en persoonlijke verhalen over de situatie in verschillende landen. Daarvoor kan dan steeds 20 minuten persoonlijk of in groepjes gebeden worden.U bent welkom in Stadsklooster Jabixhûs , Vijverstraat 2

meer info: Nacht van gebed Open Doors | Jabixhûs (jabixhus.nl)

Songs of praise Zondag 26 mei

Zondag 26 mei is er een “Songs of Praise”-concert in de Koepelkerk.
Het muziekkwartet o.l.v. Jelle de Jong werkt hieraan mee.
Het concert is van 17.00 – 18.00 u. De entree bedraagt € 7,-.
Ik hoop dat jullie allemaal komen!

Tenslotte: het ‘koortje’ dat de tegenstem van enkele liederen zingt repeteert op donderdagmorgen 23 mei om 11.00 u. in de Koepelkerk.

Ik hoop ook daar iedereen weer te zien.

Muzikale groet,

Jelle de Jong

Bij de Tijd – Age Ploegstra

Publicatie boek van Age Ploegstra – Bij de tijd

Beste mensen of, zoals mijn vader zou zeggen, beminde gelovigen.

In het zondagsblad van de Pelikaankerk en in de Geandewei wordt regelmatig op deze plaats een ‘stukje’ van mijn vader Age Ploegstra geplaatst. Inmiddels zijn dat er al heel wat en we weten dat het door velen met aandacht wordt gelezen. Daarom hebben we ter ere van zijn 90e verjaardag alle verhalen die hij tot nu toe geschreven heeft gebundeld in een boek. Dit boek is te bestellen bij uitgeverij de Pinne uit Menaam.  U vindt het boek op www.depinne.nl maar ook rechtstreeks via de link https://publish.pinne.nl/books/365210  De baten van dit boek ( ongeveer €4,- worden in zijn geheel aan de Pelikaankerk overgemaakt!

Ook makkelijk via intekenlijst!

De komende 3 weken ligt er in de kerk een intekenlijst waarop u het boek kunt bestellen. Contante betaling bij levering. € 14,95 per exemplaar. De opbrengst voor de kerk is ongeveer € 4,- per verkocht exemplaar.

Bij de tijd en bijkomen

Beste en lieve mensen van de Pelikaankerk! Ik schrijf dit even expliciet op omdat ik afgelopen Paaszondag weer eens in uw midden was. Opnieuw viel me op dat ik verwelkomd word alsof ik vorige week er nog bij was. En ik ben niet alleen die dat opmerkt: er waren meer mensen die, omdat het Pasen is en, vooruit, ook gezien de speciale gelegenheid, voor het eerst of sinds lange tijd in de kerk waren. En ook hen valt de warmte, het informele en de openheid op. En ook de prachtige muziek en de op maat gesneden dienst werden erg gewaardeerd. Misschien bent u dit niet eens bewust. En toch is het heel bijzonder. Ik heb in mijn leven ook vaak meegemaakt dat een kerk een afgesloten bastion was voor uitsluitend (bepaalde) gemeenteleden. Dat voorzichtige toenaderingen meteen werden gevolgd door een lijst van eisen voordat ik of bekenden van mij welkom waren. Je werd geacht de rituelen te kennen en als dat niet het geval was, werd je bestraffend toegekeken.

Toegegeven: dit zijn voorbeelden die soms al jaren geleden zijn gebeurd en veel is ten goede veranderd. Maar die ervaringen zijn erg kwetsend en zijn soms lastig of helemaal niet te vergeten. Het enige medicijn zijn de nieuwe ervaringen die het tegendeel tonen en laten voelen. Als je dan vrij en zonder oordeel binnen mag lopen dan voelt dan warm en verfrissend.

Ook ik probeer zo onbevooroordeeld mogelijk in het leven te staan. Eerst echt luisteren wat iemand te vertellen heeft, wat het mooie in die mens is. Niet na één zin mijn (voor-) oordeel klaar hebben maar eerst het hele verhaal horen, zonder mijn onderbrekingen. Ik doe mijn best maar het lukt me niet altijd. Is het daarom ook waarom in je in stilte bidt? Dan is het mooi om op een plaats te komen waar je thuiskomt. Waar je een leven lang ervaringen hebt opgedaan, soms lang geleden en soms recent nog. En waar je welkom bent om je vader een prachtige verrassing te bezorgen maar ook te genieten van uw stilzwijgend welkom.

Of u er bewust van was of niet: dank u wel!

Lees ook het artikel op het Friesch Dagblad

Fonger Ploegstra

Samen eten

Samen eten heeft nu een zomerstop, wat was het weer een gezellig samenzijn de afgelopen maanden. Van pasta, stamppotten, kerstdiner, naar snert alles is de revue gepasseerd.
Heel fijn heeft de kookploeg het ervaren met zo’n mooie groep eters die er samen met ons een gezellige avond van maakten. In maart hebben we afscheid genomen van Hilda en Laila, maar gelukkig hebben we er weer een nieuwe kookster bij Gerda vd Meulen. Na het startweekend pakken we de draad weer op.

Wij wensen iedereen fijne zomer toe.
Hartelijke groeten van de kookploeg.
Gerdina, Gerda, Catharinus en Greetje

N.B. Wilt u het snert-recept van de vorige maaltijd lezen? Dat kan op deze pagina.


Stichting Pelikaankerk

We kennen het allemaal wel: een voornaam gebouw heeft ter weerszijden van de ingang vaak een paar leeuwen of adelaars. Bij onze Pelikaankerk hebben we tot op heden niet iets dergelijks, terwijl het toch ook een voornaam gebouw is. Maar, daar komt met ingang van dit weekeinde verandering in.

Onze stichting heeft twee imponerende pelikanen in stijl passend bij onze Kerk weten te verwerven.

Ze zijn geplaatst in het glazen voorportaal ter weerszijden van de hoofdingang. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een betrokken gemeentelid. De stichting is heel tevreden met deze aankleding van ons “voorname” gebouw.