Door alle lijden

Als ik het lijdensevangelie lees, vind ik het nu zeer bijzonder hoe Jezus spreekt over wat Hem te wachten staat. En hoewel Hij precies wist wat er stond te gebeuren had Hij nog de kracht en de moed om Zijn leerlingen alles duidelijk te maken en zelfs al te troosten. Wij, gewone stervelingen,  weten niet wat ons te wachten staat; er is geen leerschool om alvast in te spelen en je voor te bereiden op lijden en verlies. We zeggen het wel: “men lijdt het meest aan het lijden wat men vreest…” en we proberen elkaar daarmee te sterken. Maar zelfs het vervolg van die zin:  “maar wat nooit op komt dagen”,  kan op geen enkele manier het individuele lijden verminderen. Wat een geweldige troost is het dan dat we terecht kunnen bij onze lijdende Heer, die in staat blijft om Zijn armen om je heen te leggen en Zijn troostende handen naar je uit te steken. Troostvoller kan ik het niet bedenken! 

Hartelijke groet,

Atie

Paas groetkaart kerkenraad

Eerste Paasdag 9 april

Aanvang van het Paasontbijt is 08:00 uur en om 09.30 aanvang Paasdienst.
In deze feestelijke dienst is Jelle de Jong de organist en Sydo van der Bijl de trompettist/koperblazer.
Ons eigen Pelikoor zingt, o.l.v. Jelle de Jong, fragmenten uit de Messiah en verder enkele Paasliederen waaronder ‘Kroon Hem met gouden kroon’.

We hopen op een mooie fijne dienst!

Eredienst commissie

Ter overdenking

Zoekend naar het ‘weten’

Iedere dag opnieuw is daar de vraag wat de zin en de waarheid in ons leven is. Wat doen we of waarom doen we iets niet? Wat is ons doel, wat de zin van ons leven? We leerden in de lessen over de catechismus al de vraag te stellen: “Waarom (of waartoe) zijn wij op aard?” En daar stond dan het antwoord direct achter. Maar een antwoord is bij onze grote vragen vaak niet te vinden; dat is helemaal verborgen. Ik las dit in de volgende woorden: ‘het ligt verhuld in Uw geheim dat eind is en begin’. En ik werd gelijk in de tekst getrokken van dit stuk proza. Het sprak over de mens, op zoek naar wijsheid. Een eindeloze zoektocht. Niemand die kon antwoorden, want niemand had ooit iets ervan gezien of erover gehoord. Als men al iets vermoedde kwamen er slechts enkele aarzelende woorden. En ook hier werd geprobeerd een antwoord te formuleren. Maar dat antwoord werd een biddende vraag. Want al ons zoeken naar wijsheid, of we dat met verstand of uit het hart doen laat God uitkomen op de erkenning dat wij als maaksel van Zijn hand deze wereld moeten doorléven, ons erin moeten onderdompelen en dit leven moeten ondergaan. En dan komt er het vragen, het bidden: Here, als wij het spoor bijster zijn, geef ons denken dan moed. Leer ons luisteren naar uw Geest, die zelfs doven laat horen. Goede God, eer aan U, aan de Zoon en aan de Geest; het geheim van oorsprong en begin en dat in het eind ons wacht.

Atie van Vliet

Eerste Paasdag, 9 april

Om 08.00u aanvang Paasontbijt en
om 09.30u aanvang Paasdienst.

In deze feestelijke dienst is Jelle de Jong de organist en Sydo van der Bijl de trompettist/koperblazer.
Ons eigen Pelikoor zingt, o.l.v. Jelle de Jong, fragmenten uit de Messiah en verder enkele Paasliederen waaronder ‘Kroon Hem met gouden kroon’.
We hopen op een mooie fijne dienst!

ns. de Eredienstcommissie: Koosje Offringa

Samen eten

Op woensdag 15 maart was het een feestje om bij ons in de Pelikaankerk te mogen eten.
En wat een opkomst. Geweldig!


Wat hebben we allemaal lekker genoten van:

  • de meloen met ham
  • de lekkere pasta
  • toetje
  • koffie en chocolade
  • heerlijk met elkaar praten en zingen

Wij hopen op 19 april er weer een fijne avond van te kunnen maken. Dan staat er op het recept stamppot boerenkool. Zal vast weer gezellig worden, daar twijfelen wij niet aan.

Hartelijke groeten van de kookploeg
Gerdina, Laila, Hilda, Catharinus en Greetje

Deelname Paasontbijt 9 april 2023

Zondag 9 april a.s. is het Paasfeest. Het feest van de opstanding van onze Heer Jezus Christus.

Al vele jaren wordt dit feest in de Pelikaankerk gevierd.

Ook dit daar D.V. En we houden dit jaar ook weer, voorafgaande aan de dienst, een gezamenlijk Paasontbijt. Met velen zien we daar weer naar uit : het vieren van het feest en het gezamenlijk ontbijten.

Als u mee wilt doen, moet u zich opgeven. Wij weten dan voor hoeveel personen we moeten inkopen.

Daarom komt er achter in de kerkzaal een opgavelijst te liggen, die moet worden ingevuld. Vergeet het niet.

En we vragen het u eventueel tijdens het koffiedrinken na een dienst.

Uiterlijk 2 april moeten we dit weten.

U kunt u ook telefonisch opgeven bij Margreet Moorlag (telefoonnummer en mail bekend bij redactie en kerkbestuur)

Uw diakenen.

Concert Nieuwlicht Projectorkest “POUR UN FLIRT AVEC TOI” – 18 februari 2022 om 20.00 uur

Het avondvullende concert in de Pelikaankerk bestond uit een afwisselend Frans programma, met lichte klassieke werken, Franse chansons en Frans- en Friestalige jazz van Hiske Oosterwijk. Hiske is een meertalige zangeres van Friese afkomst, met in haar performance een theatrale inslag. Dirigent is Tjeerd Barkmeijer. Het was een geslaagde avond. https://www.nieuwlicht.nu/pourunflirt

Bijbeltekst

maandag 27 maart 2023 - Johannes 14:27

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. -- Johannes 14:27