Verleidelijk temperament

Filharmonie der Aa speelt op 9 december weer in de Pelikaankerk. Onder het thema “Verleidelijk temperament” spelen zij muziekwerken die centraal staan in het verbeelden van temperament en verleiding op het toneel.
Filharmonie der Aa is een symfonieorkest uit Groningen, bestaande uit gevorderde amateurmusici. Al enkele keren eerder speelden zij in de Pelikaankerk, en ook dit seizoen sluiten zij af met een concert in deze kerk.
Voor het najaar project van 2023 is gekozen voor een gevarieerd programma met werken die gecomponeerd zijn tussen 1880 en 1935. Vijf van de zes stukken zijn oorspronkelijk geschreven voor ballet, en pas later is er een ballet gecreëerd voor het concertstuk voor piano van Rachmaninov (1939).
Het orkest zal dit project worden geleid door gastdirigent Rolf Verbeek. Verder zijn we zeer verheugd dat Ramon van Engelenhoven met ons de bekende en prachtige Paganini Variaties gaat spelen.
Wij hopen u allen te mogen begroeten!

Programma:
Cesar FranckLe Chasseur Maudit
Sergej RachmaninovRhapsodie op een thema van Paganini voor piano en orkest
Paul DukasLa Peri voor koperblazers
Francis PoulencLes Biches Suite
Maurice RavelAlborada del gracioso

Praktische informatie:
Waar en wanneer: 9 december, 20.15 uur in de Pelikaankerk Leeuwarden
Kosten: normaal tarief €17,50; jongeren (tot 29 jaar) €12,50
Meer informatie en kaarten: www.deraa.nl

Terugblik gemeente morgen en bedanken vrijwilligers

Dhr. Yme Offringa- kerkrentmeester- lichtte de jaarcijfers toe. Reden tot dankbaarheid. Na pauze met traktatie zette Atie ven Vliet – preses- de vrijwilligers en gemeenteleden in het zonnetje. Een PowerPoint met foto’s onderstreepte het vele werk dat iedereen verzet. Zo kunnen we samen de lofzang gaande houden! Iedereen werd extra bedankt met een mooie pelikaanpen ( straks collectors item?)

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 19 november a.s. vindt er in de Pelikaankerk de laatste zondag van kerkelijk jaar plaats. In onze gemeente noemen wij op deze zondag de namen van hen die binnen onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Wij doen dat in de overtuiging dat hun namen bekend en geborgen zijn bij God. De familieleden zijn middels een brief uitgenodigd voor deze dienst. Wij nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn. De aanvang van de dienst is 9:30 uur.. Voorganger  is onze eigen predikant ds. P. Dijkstra. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken’
waarop het wachten is

Tekst Willem  Barnard

Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Zondag 1 november werd in de Pelikaankerk hierbij stil gestaan.

De tafelschikking liet de rijkdom van de groei en bloei van het land zien: met dank aan het gratis beschikbaar stellen van een aardig groot winkelbedrijf en royale pluk uit eigen groentetuin.

Kunstig geschikt door drie dames: Hartelijk dank!

Ds de Boer stond in deze dienst ook stil met wat wij met deze vruchten – in brede zin – doen: Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.

Laat in goede daden ’t woord van uw genade opgaan sterk en vrij.

Gezellig: Samen eten.

Op woensdag avond 22 november is er weer samen eten in de Treffer. Inloop met een glaasje wijn of sap om 17:30 uur. Om zes uur wordt het eten opgediend. Op het menu staat stamppot zuurkool met worst uiteraard. Ontmoeting en gesprekjes tijdens het eten verhogen de gezelligheid. De maaltijd wordt besloten met een kopje koffie of thee. Afwassen hoeft niet, dat doen de kookdames voor u!

Kosten €7,- Iedereen welkom na opgave.

Stichting Pelikaankerk

We kennen het allemaal wel: een voornaam gebouw heeft ter weerszijden van de ingang vaak een paar leeuwen of adelaars. Bij onze Pelikaankerk hebben we tot op heden niet iets dergelijks, terwijl het toch ook een voornaam gebouw is. Maar, daar komt met ingang van dit weekeinde verandering in.

Onze stichting heeft twee imponerende pelikanen in stijl passend bij onze Kerk weten te verwerven.

Ze zijn geplaatst in het glazen voorportaal ter weerszijden van de hoofdingang. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een betrokken gemeentelid. De stichting is heel tevreden met deze aankleding van ons “voorname” gebouw.

Gebedsgroep

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.00 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.00 uur. voor meer info: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Koffiedrinken, kaartverkoop en bibliotheek

Op woensdagmorgen zijn we weer gestart met het koffiedrinken. Dit vindt plaats in de Treffer, welke bereikbaar is via de trap of lift. Inloop vanaf 09.00 uur via de zijdeur aan de Roodborststraat.
U kunt er dan ook terecht voor de bibliotheek en kaartverkoop.
Kaartverkoop in de Koepel, voor de boeken kunt u in de Treffer terecht. U kunt zelf de boeken ruilen, dus een zelfbedieningssysteem. Geld voor kaarten en bibliotheek kunt in de desbetreffende busjes doen. We vinden het heel fijn dat deze activiteiten weer kunnen beginnen, maar willen iedereen er wel op wijzen dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid in hierin neemt. We hopen op veel gezellige ontmoetingen en goede gesprekken!


Van Harte welkom!

Coffee cups, beans and brown sugar. Top view with space for your text