Openluchtdienst Hemelvaart in de Prinsentuin.

Donderdag, 9 mei 2024 zal er weer een Hemelvaartsdienst georganiseerd worden op de bekende locatie – bij de muziekkoepel – in de Prinsentuin.

Aanvang van de dienst: 10.00 uur. Het thema is: ‘Wat een Feest’.

Voor de (klein)-kinderen is er een passend moment met begeleiding.

Met medewerking van; Brassband Hosannah, die ook de samenzang begeleidt. Voorganger is: ds. J. Telgenhof, verder werken mee Gretha van Dijk, Josine Zijlstra en Jeanet Bijleveld. Liturgieën met liedteksten zijn aanwezig. De collecte is bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk.

Organisators: PGBA Rondom de Pelikaankerk, Baptistengemeente Parkkerk, PKN-gemeente De Fontein, Vineyard gemeente Leeuwarden, en Stadsklooster Jabixhûs.

Bij de Tijd – Age Ploegstra

Publicatie boek van Age Ploegstra – Bij de tijd

Beste mensen of, zoals mijn vader zou zeggen, beminde gelovigen.

In het zondagsblad van de Pelikaankerk en in de Geandewei wordt regelmatig op deze plaats een ‘stukje’ van mijn vader Age Ploegstra geplaatst. Inmiddels zijn dat er al heel wat en we weten dat het door velen met aandacht wordt gelezen. Daarom hebben we ter ere van zijn 90e verjaardag alle verhalen die hij tot nu toe geschreven heeft gebundeld in een boek. Dit boek is te bestellen bij uitgeverij de Pinne uit Menaam.  U vindt het boek op www.depinne.nl maar ook rechtstreeks via de link https://publish.pinne.nl/books/365210  De baten van dit boek ( ongeveer €4,- worden in zijn geheel aan de Pelikaankerk overgemaakt!

Ook makkelijk via intekenlijst!

De komende 3 weken ligt er in de kerk een intekenlijst waarop u het boek kunt bestellen. Contante betaling bij levering. Hoe meer mensen het boek bij ons bestellen hoe lager de prijs. (€ 14,95 dalend tot €9 ,50) De opbrengst voor de kerk blijft ongeveer € 4,- per verkocht exemplaar.

Bij de tijd en bijkomen

Beste en lieve mensen van de Pelikaankerk! Ik schrijf dit even expliciet op omdat ik afgelopen Paaszondag weer eens in uw midden was. Opnieuw viel me op dat ik verwelkomd word alsof ik vorige week er nog bij was. En ik ben niet alleen die dat opmerkt: er waren meer mensen die, omdat het Pasen is en, vooruit, ook gezien de speciale gelegenheid, voor het eerst of sinds lange tijd in de kerk waren. En ook hen valt de warmte, het informele en de openheid op. En ook de prachtige muziek en de op maat gesneden dienst werden erg gewaardeerd. Misschien bent u dit niet eens bewust. En toch is het heel bijzonder. Ik heb in mijn leven ook vaak meegemaakt dat een kerk een afgesloten bastion was voor uitsluitend (bepaalde) gemeenteleden. Dat voorzichtige toenaderingen meteen werden gevolgd door een lijst van eisen voordat ik of bekenden van mij welkom waren. Je werd geacht de rituelen te kennen en als dat niet het geval was, werd je bestraffend toegekeken.

Toegegeven: dit zijn voorbeelden die soms al jaren geleden zijn gebeurd en veel is ten goede veranderd. Maar die ervaringen zijn erg kwetsend en zijn soms lastig of helemaal niet te vergeten. Het enige medicijn zijn de nieuwe ervaringen die het tegendeel tonen en laten voelen. Als je dan vrij en zonder oordeel binnen mag lopen dan voelt dan warm en verfrissend.

Ook ik probeer zo onbevooroordeeld mogelijk in het leven te staan. Eerst echt luisteren wat iemand te vertellen heeft, wat het mooie in die mens is. Niet na één zin mijn (voor-) oordeel klaar hebben maar eerst het hele verhaal horen, zonder mijn onderbrekingen. Ik doe mijn best maar het lukt me niet altijd. Is het daarom ook waarom in je in stilte bidt? Dan is het mooi om op een plaats te komen waar je thuiskomt. Waar je een leven lang ervaringen hebt opgedaan, soms lang geleden en soms recent nog. En waar je welkom bent om je vader een prachtige verrassing te bezorgen maar ook te genieten van uw stilzwijgend welkom.

Of u er bewust van was of niet: dank u wel!

Lees ook het artikel op het Friesch Dagblad

Fonger Ploegstra

Stichting Pelikaankerk

We kennen het allemaal wel: een voornaam gebouw heeft ter weerszijden van de ingang vaak een paar leeuwen of adelaars. Bij onze Pelikaankerk hebben we tot op heden niet iets dergelijks, terwijl het toch ook een voornaam gebouw is. Maar, daar komt met ingang van dit weekeinde verandering in.

Onze stichting heeft twee imponerende pelikanen in stijl passend bij onze Kerk weten te verwerven.

Ze zijn geplaatst in het glazen voorportaal ter weerszijden van de hoofdingang. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een betrokken gemeentelid. De stichting is heel tevreden met deze aankleding van ons “voorname” gebouw.

Gebedsgroep

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.00 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.00 uur. voor meer info: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Koffiedrinken, kaartverkoop en bibliotheek

Op woensdagmorgen zijn we weer gestart met het koffiedrinken. Dit vindt plaats in de Treffer, welke bereikbaar is via de trap of lift. Inloop vanaf 09.00 uur via de zijdeur aan de Roodborststraat.
U kunt er dan ook terecht voor de bibliotheek en kaartverkoop.
Kaartverkoop in de Koepel, voor de boeken kunt u in de Treffer terecht. U kunt zelf de boeken ruilen, dus een zelfbedieningssysteem. Geld voor kaarten en bibliotheek kunt in de desbetreffende busjes doen. We vinden het heel fijn dat deze activiteiten weer kunnen beginnen, maar willen iedereen er wel op wijzen dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid in hierin neemt. We hopen op veel gezellige ontmoetingen en goede gesprekken!


Van Harte welkom!

Coffee cups, beans and brown sugar. Top view with space for your text