Uitnodiging

De KerkEen schets

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan de festiviteiten rondom het 90-jarig bestaan van de Pelikaankerk, Pelikaanstraat 10, Leeuwarden
Het feestweekeinde wordt gehouden op Zaterdag 24 en Zondag 25 september.

Zaterdag van 14.00 uur tot 18.00 uur is er live muziek door een muziekkwartet o.l.v. Jelle de Jong.
De heer Jaap de Groot verzorgt een presentatie en het verjaardagsboek wordt gepresenteerd.

Zondag is de ontvangst vanaf 9.00 uur
De kerkdienst begint om 9.30 uur.
Voorganger is ds. Dijkstra en medewerking wordt verleend door brassband Hosanna.

U bent welkom op zaterdag, zondag of beide dagen, eventueel met partner, kinderen, vrienden.
Wilt u zich wel opgeven, ook het aantal personen?

Graag opgeven bij: Atie van Vliet-Visser Molenstraat 36 R 8913BC Leeuwarden 06 486 405 93

Benefietconcert ‘We are!’

08/06/202220:00 – 21:30
8916 AG, Pelikaanstraat 10, Leeuwarden

Benefietconcert

‘We are!’

Oekraïens
Liatoshynsky
Classical Music Ensemble

koor en symfonieorkest
– 80 personen

uit Kyiv in Leeuwarden!

Oekraïens Liatoshynsky Classical Music Ensemble (symfonieorkest en koor) uit Kyiv - Benefietconcert

Woensdag 8 juni 2022 – 20:00
deuren open 19:30
ENTREE gratis
collecte bij de uitgang
(s.v.p. contant)

Benefietconcert
‘WE ARE!’

Oekraïens Liatoshynsky Classical Music Ensemble – koor en symfonieorkest – 80 personen

Het Oekraïense Liatoshynsky Classical Music Ensemble (symfonieorkest en koor) uit Kyiv komt naar Nederland. Het 80-koppige gezelschap, dat behoort tot de beste ensembles van Oekraïne, verzorgt van 2 t/m 9 juni 2022 optredens in Lelystad, Almere, Utrecht, Hoorn, Enkhuizen, Urk én Leeuwarden.

Enerzijds brengt het ensemble werken van Westerse componisten als Vivaldi en Mozart, anderzijds breken zij een lans voor de Oekraïense hedendaagse muziek. Het hoofdzakelijk klassieke programma bevat ook enkele jazz- en volksstukken. Het werk WE ARE!, tevens de titel van deze concerttournee, is gebaseerd op het Oekraïense volkslied.

Entree gratis – collecte bij de uitgang (graag contant)

De opbrengst van het concert is bestemd voor de wederopbouw van Oekraïne.


Met het begin van de invasie van de Russische strijdkrachten stopten al onze activiteiten. Het repetitieproces werd pas weer hervat na de volledige ontmanteling van de regio Kyiv. Hoewel er nog steeds luchtalarm klinkt, hebben onze musici en zangers zich met toewijding en geestdrift voorbereid op deze tournee. Ondanks de militaire agressie, die met name tot doel heeft onze cultuur te vernietigen, zoals blijkt uit de massale aanvallen op musea, scholen en concertzalen, vechten wij voor onze identiteit op alle fronten.

Oekraïense muziek vormt een uniek fenomeen binnen de Europese cultuur. We willen dan ook vooral die muziek laten horen, die bepaalt onze identiteit.” Op het programma staat onder andere een breed scala een spirituele koormuziek, van de achttiende eeuwse Mykola Dyletskyi tot gerenommeerde hedendaagse componisten als Yevhen Petrychenko en Ivan Nebesnyi.

—Stanislav Nevmerzhytskyi,
pr-manager van het ensemble

Schakel met Leeuwarden

Stichting Appassionata organiseert, samen met het Apollo Ensemble, het concert in Leeuwarden.

Meer info

Hemelvaartsdienst in de Prinsentuin

Donderdag 26 mei is het Hemelvaart. Na 2 jaar diensten in de kerk (2020 in de Pelikaankerk en vorig jaar in de Parkkerk), zal er weer een dienst georganiseerd worden op de bekende locatie – bij de muziekkoepel – in de Prinsentuin.

Aanvang dienst: 10.00 uur.
Voorganger: ds. Pieter Dijkstra.
Thema van de dienst is: “Met zonder Jezus”.

Aan de dienst zal Hosanna medewerking verlenen en ook de samenzang begeleiden. Voor de (klein)kinderen is er een bijpassend verhaal van Anneke Plantinga (Jabixhus). De collecte zal zijn
voor Oekraïne. Liturgieën zijn aanwezig, met de liedteksten.

OPROEP:
Wie wil (evt. zelfgebakken) cake meenemen,
en wie wil na de dienst koffie/thee schenken?
(van iedere kerk twee personen).
EN: neem een klapstoeltje mee!

Organisatie: PGBA Rondom de Pelikaankerk, UBGL Parkkerk, Vineyard en Jabixhus.

ns. EDC Pelikaangemeente, K. Offringa-Bokma.

Gebedsgroep

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.30 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.30 uur. voor meer info: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Koffiedrinken, kaartverkoop en bibliotheek

Op woensdagmorgen zijn we weer gestart met het koffiedrinken. Dit vindt plaats in de Treffer, welke bereikbaar is via de trap of lift. Inloop vanaf 09.00 uur via de zijdeur aan de Roodborststraat.
U kunt er dan ook terecht voor de bibliotheek en kaartverkoop.
Kaartverkoop in de Koepel, voor de boeken kunt u in de Treffer terecht. U kunt zelf de boeken ruilen, dus een zelfbedieningssysteem. Geld voor kaarten en bibliotheek kunt in de desbetreffende busjes doen. We vinden het heel fijn dat deze activiteiten weer kunnen beginnen, maar willen iedereen er wel op wijzen dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid in hierin neemt. We hopen op veel gezellige ontmoetingen en goede gesprekken!


Van Harte welkom!

De Pelikaankerk is open!

Door de versoepelingen vanuit de overheid hebben wij als kerkenraad van de Pelikaankerk in Leeuwarden om u allen toe te roepen: DE PELIKAANKERK IS OPEN.

Wat heerlijk om na zo’n lange tijd u allen weer in onze kerk te mogen ontvangen. Natuurlijk houden we wel de voorschriften in acht die op dit moment nog gelden.

Na de dienst is er weer koffie drinken.

Wij zien ernaar uit om u allen te begroeten in de Pelikaankerk.

Ds. P. Dijkstra tijdens een Eredienst in de Pelikaankerk

De tien woorden

De volgende woorden wilt ds. P. Dijkstra u voor de aankomende week meegeven.

Toen men mij vroeg om een soort van overdenking te schrijven voor de website van de Pelikaankerk kwam spontaan in mij op : “De Tien woorden”. Waarom weet ik ook niet.  In het verleden bezorgden ze mij een soort trauma. Je mag dit niet en je mag dat niet.  Je was bijna altijd in overtreding.  Er werd je een groot schuldgevoel aangepraat.  Ik heb zelfs een voorganger horen zeggen: : “Je zult branden in de hel en tongkauwen in het vuur”.

Gelukkig heb ik mij daaraan ontworsteld. Probeer de “Blijde Boodschap” te brengen.  Nu worden we getroffen door het Coronavirus en hoe te handelen? 

Wat voegen de “Tien woorden” daar nog aan toe?

Allereerst moet ik zeggen dat de “Tien woorden”  staan in het teken van de bevrijding.  Ik ben God en heb jullie uit Egypte bevrijd/gered.   

De tien woorden bevatten allerlei regels voor ons samenleven en roepen ons op te luisteren naar God en elkaar. Daar mogen we ons aan houden en vasthouden. Nu worden we geconfronteerd met het coronavirus. Ook daarvan willen we bevrijd worden. Ook daar gelden er allerlei regels en voorschriften.  Handen wassen, afstand houden, geen handen geven etc. Richtlijnen, zoals U wilt. Dat zijn de tien woorden ook.   Ik roep ze nog maar even in herinnering. Ik ben God en heb jullie uit Egypte bevrijd. Je mag niet tot een andere God bidden. Je mag nooit een beeld maken en dat aanbidden. Je mag mijn naam niet zomaar gebruiken. Denk aan de sabbat, het is en heilige dag, een rustdag. Heb respect voor je vader en moeder. Je mag niemand doden. Wees trouw en houd van elkaar. Je mag niet stelen. Lieg niet over anderen of tegen anderen. Wees niet jaloers op wat een ander heeft. Houden we ons niet aan deze regels dan moeten we de consequenties ook aanvaarden. Vroeger was het standaard in de kerkdienst. Nu hoor je ze amper meer verzuchten veel kerkgangers. De samenvatting van deze woorden vinden we in Mt. 22 : 36 t/m 40 . Heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf.  Dat laatste mogen we in deze tijd absoluut niet vergeten.

Zorgen voor elkaar. Er zijn voor elkaar. Het lijkt er soms niet op. Hamsteren etc. Ieder voor zichzelf. Het eerste mogen we ook niet vergeten.  God liefhebben. Vertrouwen op God. (Zie de overweging van Nelleke Berntsen.)

Bij mij kwam ook de verheerlijking op de berg naar boven. Jezus in gesprek met Mozes en Elia. Daar lezen we:” Zij zagen niemand dan Jezus alleen”. (Mt. 17 : 8”).  Een kwetsbare mensengestalte. Maar Jezus gelaat straalde toen de stem klonk. Een menselijk gelaat.

Het menselijk gelaat, dat is de eerste waarheid., de eerste taal, zei de joodse denker Emmanuel Levinas. Wij geloven in het geheim dat er één mens op deze aarde was in wie het gelaat van de Eeuwige zichtbaar is geworden. Zijn leven is bekend, zijn woorden zijn bewaard, dit woord:” Wat ge der minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt ge Mij gedaan” .  Wij zullen de mensen opnieuw moeten gaan tellen, er is er geen een teveel. Wij zullen heel goed op elkaar moeten passen. Structuren die mensen afbreken, moeten verdwijnen, en de krachten die mensen afbreken, moeten verdwijnen, en de krachten die mensen bedreigen, zullen getemd moeten worden. Misschien moeten we de berg op om dat nog eens goed te overdenken.  Dan zullen we teruggekeerd in de vlakte van het leven van alledag, aan onze wereld een menselijk gelaat kunnen geven.  Maar laten we ons dan wel aan de regels houden!

Moge de Heer u zegenen en u beschermen

Moge de Heer het licht van zij gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Mt. 6 : 24 t/m 26)

ds. Pieter Dijkstra

Bijbeltekst

woensdag 05 oktober 2022 - Romeinen 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest. -- Romeinen 7:6