Terugblik feestelijk concert

Terugblik feestelijk concert

Op zaterdagmiddag 16 september trad het Regionaal Chr. Gem. Koor Jubilate Deo uit Hattem op in de Pelikaankerk. Dit koor bestaat dit jaar 80 jaar. Ze kwamen hier op uitnodiging van een echtpaar die vele jaren bestuurs- en koorlid zijn geweest en nu in Leeuwarden zijn komen wonen en lid zijn geworden van de Pelikaankerk gemeente. .Als afscheid boden zij het koor een dagje uit in Leeuwarden aan. Het koor op haar beurt wilde graag van de gelegenheid gebruik maken om de bewoners van Leeuwarden en omgeving een concert aan te bieden met verrassend koormuziek o.l.v. dirigent Erik de Leeuw. Er werden werken uitgevoerd van: Charles Gounod, Gabriël Fauré, Sergei Rachmaninov en Ray Connif. Als dank hiervoor werden zij door de gemeente toegezongen met een feestlied en kregen zij de Pelikaantrofee als herinnering mee naar Hattem.

Hun koor bestaat al 80 jaar,
Dat is een hele tijd
De Voorzitter vertrekt helaas,
Wat hun natuurlijk spijt.

Als afscheid treden zij hier op
Dat vinden wij heel fijn
Want ’t koortje dat wij hebben hier
Dat is wel heel erg klein.

Wij wensen jullie alle goeds,
Met ’t zingen keer op keer
Om ieder te vertellen van
De glorie van de Heer.

Als dank en als herinnering
Geven we jullie mee
‘t symbool van de gemeente hier
De Pelikaan trofee

Startweekend 23 en 24 september

We willen ook dit jaar weer enthousiast starten. En daarvoor is een mooi programma samengesteld. Zaterdag 23 september beginnen we om 15:00 uur ’s middags met samen wat te drinken. Om 16:00 uur staat de Citytrain voor de Pelikaankerk klaar voor een rondrit door ons gezellige Leeuwarden. We hebben daarna een barbecue. Voor deze activiteiten moet u zich wel opgeven. Lijsten liggen vanaf 10 september achter in de kerk. Telefonisch opgeven kan ook, bel Greetje op haar mobiele nummer.
De bijdragen voor de zaterdag is € 8,-

De dienst van zondag heeft een verrassende invulling maar begint gewoon om 9.30 uur.

Wie bij wil dragen aan een aangeklede koffieronde wordt gevraagd een taart of cake of koek te bakken. Ook daarvoor kunt u zich aanmelden op een lijst.

Laten we er met elkaar een mooie start van maken.

De startcommissie: Greetje, Hilda, Jelle en Atie.

Vrij zijn, wat is dat?

Vrij zijn in jezelf houdt in dat je niet gehinderd wordt om te doen en te zeggen wat je wilt. Veel mensen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en dat kan je behoorlijk beperken, ook de angst om niet te zijn ‘hoe het hoort’ is iets wat je kan beperken in je doen en laten. Meestal zijn we heel vrij in wat we denken, maar niet in wat we doen. We hebben allerlei plannetjes, maar het uitvoeren daarvan wordt door je gedachten en overtuigingen geblokkeerd. De vrijheid van gedachten is een gegeven en we mogen ook veel doen, maar blijkbaar houden we onszelf tegen om te doen wat we willen. Over het algemeen is angst om iets te verliezen de oorzaak waarom we het lastig vinden om te doen wat we willen. 

Maar echte vrijheid is vrij zijn om te zijn wie je bent. Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt. Vrijheid mag worden beperkt, maar alleen als dat echt nodig is voor de veiligheid van anderen. Zo kom ik nu tot de kern waarom ik dit stukje geschreven heb: voor de oudere generatie breekt de tijd aan van veel meer eenzaamheid, want iedereen gaat weg. Waarom? De vakantie; en voor velen hele goede periode om vrij te zijn en om tot rust te komen

Wil je echt tot rust komen, dan heb je minimaal acht (!) dagen nodig om bij te komen en niet met je werk bezig te zijn. Na de achtste dag kun je alles pas loslaten en de stress van je afschudden. Maar om overdag voor een langere periode niets te doen, daar word je toch weer doodmoe van. Dus niet heel lang op vakantie gaan of weken achtereen aan het strand liggen. Want ook, juist in je vakantie kun je je geest weer opladen met heel veel nieuwe indrukken. En wat is er mooier dan daarvan te vertellen als je weer thuis bent? Die prachtige, door God geschapen wereld. Wat mogen we daar in vrijheid van genieten. En wat kun je als je weer terug bent die vakantiebelevenissen opnieuw beleven bij alle verhalen die je erover mag delen met je familie en vrienden. Geniet van vrij zijn in de vakantieperiode.

A. van Vliet

Stichting Pelikaankerk

We kennen het allemaal wel: een voornaam gebouw heeft ter weerszijden van de ingang vaak een paar leeuwen of adelaars. Bij onze Pelikaankerk hebben we tot op heden niet iets dergelijks, terwijl het toch ook een voornaam gebouw is. Maar, daar komt met ingang van dit weekeinde verandering in.

Onze stichting heeft twee imponerende pelikanen in stijl passend bij onze Kerk weten te verwerven.

Ze zijn geplaatst in het glazen voorportaal ter weerszijden van de hoofdingang. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een betrokken gemeentelid. De stichting is heel tevreden met deze aankleding van ons “voorname” gebouw.

Afronding restauratie orgel met een presentatie aan de gemeente.

Zondagmorgen 14 mei was het na een half jaar zo ver: de restauratie en renovatie van het Valckx en van Kouteren orgel was klaar. Op zaterdag 13 mei had de laatste oplevering plaats gevonden. Dhr. Ernest de Lange (Stichting Pelikaankerk die eigenaar van het orgel is) vertelde welke mensen een rol bij de restauratie hadden gespeeld. Ook hoe de restauratie mede door giften is gefinancierd.

Via een power point legde de orgelbouwer dhr. Nico van Duren uit wat er allemaal was gedaan om het orgel weer in top conditie te krijgen. Ook legde hij aan de hand van orgelpijpen uit hoe het orgel werkte. Jelle de Jong sloot met prachtig orgelspel deze feestelijke morgen af.

Meer over de restauratie van het orgel leest u hier: Restauratie en onderhoud orgel Pelikaankerk.

Samen eten gaat in de zomerstop

Wat hebben we (30 mensen) heerlijk gegeten op woensdagavond 19 april in de Treffer. Drankje, bakje ragout, boerenkool met een groot stuk worst, ijs met chocolade en tenslotte koffie of thee toe. De boerenkool in april? Ja dat kon, want deze kwam niet uit de winkel maar uit de groetentuin van een gemeentelid. In oktober gaan we weer gezellig Samen Eten. Wat de dames gaan koken??? Dat is een verrassing!

Gebedsgroep

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.00 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.00 uur. voor meer info: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Koffiedrinken, kaartverkoop en bibliotheek

Op woensdagmorgen zijn we weer gestart met het koffiedrinken. Dit vindt plaats in de Treffer, welke bereikbaar is via de trap of lift. Inloop vanaf 09.00 uur via de zijdeur aan de Roodborststraat.
U kunt er dan ook terecht voor de bibliotheek en kaartverkoop.
Kaartverkoop in de Koepel, voor de boeken kunt u in de Treffer terecht. U kunt zelf de boeken ruilen, dus een zelfbedieningssysteem. Geld voor kaarten en bibliotheek kunt in de desbetreffende busjes doen. We vinden het heel fijn dat deze activiteiten weer kunnen beginnen, maar willen iedereen er wel op wijzen dat we nog steeds voorzichtig moeten zijn en iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid in hierin neemt. We hopen op veel gezellige ontmoetingen en goede gesprekken!


Van Harte welkom!

Coffee cups, beans and brown sugar. Top view with space for your text

Bijbeltekst

zondag 24 september 2023 - Filippenzen 1:6

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. -- Filippenzen 1:6