Wij geloven dat God ons en de wereld om ons heen heeft gemaakt. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief door zijn zoon Jezus Christus. Dit goede nieuws is beschreven in de Bijbel, het hoopgevende Woord van God.

Waarom zijn wij kerk?
Wij geloven dat wij in een gebroken wereld leven doordat mensen God de rug toegekeerd hebben. We geloven dat God zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde voor onze redding. Hij is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Hierdoor kunnen mensen weer bij God komen en is de dood overwonnen. Wij zien uit naar de vervulling van Gods belofte om de hemel en de aarde nieuw te maken.

Wij geloven echter ook dat Jezus Christus ook vandaag de dag mensen redt, geneest, vernieuwt en uitdaagt om te geven. In de Bijbel laat God zijn liefde, verlangens en beloften aan ons zien. Met zijn Heilige Geest verandert Hij ons, zodat wij mooiere mensen worden en dichter bij Hem kunnen zijn. Dit willen wij aan iedereen doorgeven.

Hoe zijn wij kerk?
Als Pelikaankerk en Koepelkerk is alles wat wij doen gericht op ontmoeting met God, Jezus en met elkaar. Deze ontmoetingen vinden plaats op zondag (kerkdiensten), maar ook doordeweeks (bijvoorbeeld koffie ochtend, huiskringen e.d.). Tijdens deze ontmoetingen lezen we uit de Bijbel, bidden we en gaan we met elkaar in gesprek. In alles wat we doen willen we een hechte en open gemeenschap zijn die mensen toerust en in ontmoeting met Jezus brengt.

Wat doen wij in de kerk?
De Pelikaankerk en de Koepelkerk staat niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een groter kerkelijk verband: de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het goede nieuws van Jezus wordt immers al 2000 jaar lang wereldwijd door verschillende kerken verteld en doorleefd. Als Pelikaankerk en Koepelkerk voelen wij ons verbonden met alle kerken waarin mensen verlangen naar ontmoeting met Jezus Christus.