De taakgroep Vorming & Toerusting houdt zich expliciet bezig met het handen en voeten geven aan het deel van de visie dat spreekt van ‘een hechte, warme en open gemeenschap die mensen toerust’.

Meer specifiek is deze taakgroep verantwoordelijk voor allerlei activiteiten die aan opbouw en samenzijn bijdragen, zoals de kerkdiensten zelf, het jeugdwerk, de cursussen, de maaltijden en het gemeenteweekend.