Memoriewand

In de gang bij de consistorie is een memoriewand ingericht.Memoriewand
Hier kunt u zaken terugvinden uit het verleden van de beide kerken: o.a. oude foto’s van de bouw en interieur van de Pelikaankerk, tekeningen van de Koepelkerk en een schilderij van het interieur.
In de zomer van 2022 doneerden de kinderen Fokkema een schilderij dat eigendom was geweest van het echtpaar Fokkema-van der Veen. Dit schilderij dateert uit 1932 het toont het interieur van de toen nog jonge Koepelkerk. Een niet onverdienstelijk schilderij van de kunstschilder Anthony van Rootselaar die zich in het interbellum in kerkinterieurs heeft gespecialiseerd. Schilderij en lijst zijn gerestaureerd en vormen een waardevolle aanvulling op onze memoriewand. Op de achterzijde is enige van belang zijnde informatie aangebracht.

Het liturgisch centrum

Op het liturgisch centrum vindt u zaken die te maken hebben met het verleden en heden van beide kerken: de Pelikaankerk en de Koepelkerk. U vindt er een klein model van de Koepelkerk gemaakt uit blik, gevonden bij een particulier op zolder. Maker onbekend, maar nu een welverdiende plaats op het liturgisch centrum.
De knielbank overgebleven van de oorspronkelijke inrichting van het liturgisch centrum dat naast ouderlingen en diakenbanken, ook een doopbank bezat. Op de foto’s aan de memoriewand is dit nog te zien. De sokkel waarop het doopkistje stond heeft ook een plaatsje gekregen op het liturgisch centrum.
Het beeld “Geloofsbelijdenis” is gemaakt door Truus Broersma ter gelegenheid van het 80 bestaan van de Pelikaankerk. In dit beeld zijn drie beelden samen gesmeed tot een eenheid, Vader, Zoon en heilige Geest De beelden omvatten de wereldbol de geloofsbelijdenis is wereldwijd en allesomvattend. De sokkel vertoont een golfbeweging, maar staat op en stevig fundament.
Het kistje waarop de gedachtenis kaars staat bevatte vroeger het avondmaalzilver.
Op een sokkel staat een brozen pelikaan, verwijzend naar de naam van de kerk.
Aan de wand het schilderij van Egbert Modderman, ‘Troost’ , olieverf op linnen, 200 x 200, 2016
Egbert Modderman studeerde van 2007 tot 2012 aan Academie Minerva in Groningen. Daarna volgde hij van 2013 tot 2015 schilderlessen aan de Klassieke Academie in Groningen en in 2015 aan de Florence Art Academy in Florence. Sindsdien werkt hij gestaag aan de opbouw van een eigen oeuvre. In juli en augustus 2016 had hij een solo – tentoonstelling in de Martinikerk in Groningen met als titel ‘De schoonheid van de religie’. Met deze tentoonstelling wilde hij de universele menselijkheid zoals die in al zijn complexiteit en dramatiek in de verhalen van de Bijbel getekend
wordt zichtbaar en voelbaar maken. ‘Troost’ was daar ook te zien. Op de voorgrond zien we een naakte en weerloze man liggen. Twee andere mannen dekken hem toe met een rood kleed. Eén van de twee kijkt ons toeschouwers vragend aan: wat doen jullie Of kijk je alleen maar toe? De man op de grond is Noach; de zondvloed is voorbij en om dat te vieren heeft hij zich bedronken. Naakt en stomdronken ligt hij op de grond. Eén van zijn zonen, zo vertelt het Bijbelboek Genesis, bespot hem; de andere dekt hem toe. Hier dekken beide mannen hem toe en kijken wij toe. Door de compositie krijgt het verhaal een veel grotere reikwijdte. De man op de voorgrond kan ook een dakloze zijn, een vluchteling of slachtoffer van een vechtpartij op straat. Onwillekeurig denk je ook aan de priester en de leviet uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zij keken bewust de andere kant uit toen ze vanuit de tempel op weg naar huis opeens geconfronteerd werden met iemand die in elkaar geslagen aan de kant van de weg lag. Ook daar is de vraag: Wat doen wij? Willen we naaste worden of kijken we liever weg. De titel ‘Troost’ sluit aan bij de naam Noach, want die betekent ‘Troost’

De pelikaan in de Pelikaankerk en Pelikaanstraat

Op verschillende plaatsen zijn in de Pelikaanstraat pelikanen terug te vinden: op 2 elektriciteitskastje, op de luifel boven een deur en garage en als windwijzer.
De bronzen pelikaan op het liturgisch centrum heeft model gestaan voor de pelikaantjes op de tussendeur in de hal. Evenals op de beschermhoezen van de geluidsinstallatie. In de consistorie hangt een stoeltjesklok met daarin een afbeelding van een pelikaan, die haar jongen voedt met haar eigen bloed.