Pelikaankerk

De Pelikaankerk is een kerkgebouw van de protestantse gemeente in Leeuwarden ontworpen door de architect Egbert Reitsma (1892-1976). In 1931 werd de eerste steen gelegd en op 19 juli 1932 werd de kerk in gebruik genomen met lezingen en een orgelconcert. De architectuur was vernieuwend, deed recht aan de omgeving en was geheel eigen, typeringen die voortkomen uit Reitsma’s lidmaatschap aan de Groninger kunstkring De Ploeg.

Orgel Pelikaankerk

Het kerkorgel is gebouwd door Valckx en Van Kouteren en nog geheel in originele toestand van 1932. De orgelkas, ontworpen door architect Reitsma, is open gelaten, waardoor het front bestaat uit een driehoekig veld van pijpen. Het tweemanuaals orgel sluit goed aan bij de architectuur van de kerk en valt daarom ook onder de monumentale status van de kerk.

Jubileum Pelikaankerk

In 2012 bestond de Pelikaankerk 80 jaar, wat de gemeenteleden gevierd hebben met een weekend vol aktiviteiten.

In 2022 bestaat de Pelikaankerk 90 jaar. Een werkgroep gaat aan de slag om dit op gepaste wijze te herdenken en te vieren.