Pelikaankerk

De Pelikaankerk is een kerkgebouw van de protestantse gemeente in Leeuwarden ontworpen door de architect Egbert Reitsma (1892-1976). In 1931 werd de eerste steen gelegd en op 19 juli 1932 werd de kerk in gebruik genomen met lezingen en een orgelconcert. De architectuur was vernieuwend, deed recht aan de omgeving en was geheel eigen, typeringen die voortkomen uit Reitsma’s lidmaatschap aan de Groninger kunstkring De Ploeg.

Orgel Pelikaankerk

Het kerkorgel is gebouwd door Valckx en Van Kouteren en nog geheel in originele toestand van 1932. De orgelkas, ontworpen door architect Reitsma, is open gelaten, waardoor het front bestaat uit een driehoekig veld van pijpen. Het twee klaviersorgel sluit goed aan bij de architectuur van de kerk en valt daarom ook onder de monumentale status van de kerk. Verdere informatie over het orgel staat hier (of in het jubileumboek (pagina 24), verkrijgbaar bij de preses).

Oprichting Pelikaangemeente

De oprichting van de ‘nieuwe’ Pelikaangemeente is vooraf gegaan door heel veel problemen. Miscommunicatie, verkeerde aannames en uitgangspunten en het daardoor ontstane wantrouwen hebben de geloofsgemeenschap in heel Leeuwarden veel kwaad gedaan. Voor de nieuw gevormde gereformeerde PKN gemeente was het grootste bezwaar dat alle vier gereformeerde kerken werden verkocht en er in heel West Leeuwarden geen kerk meer was. Voor de Algemene Kerkenraad was er geen enkele overweging geweest om te kijken naar Gereformeerd, Hervormd of Luthers en was er oprecht gezocht naar een goede spreiding van kerken over Leeuwarden. Er werd geconcludeerd dat het niet mogelijk was om dichter bij elkaar te komen en dat de enige oplossing was om te ‘splitsen’. Zodoende ontstond er een tweede gereformeerde geloofsgemeenschap in Leeuwarden; beiden onder de PKN (Protestante Kerk Nederland), maar voor de Pelikaangemeente in een aparte setting: de Protestante Gemeente van Bijzondere Aard (PGBA). Niet omdat de gemeente zich ‘bijzonder’ voelt, wel omdat de regels voor een PGBA iets afwijken van de gangbare regels in de PKN. Zo is bijvoorbeeld de Pelikaangemeente niet gebonden aan een wijk, maar werkt stadsbreed. En ieder moet zelf kiezen om bij juist deze gemeente aangesloten te willen worden. Nog steeds schommelt het ledenaantal rond de driehonderd leden, maar enige teruggang is ook in de Pelikaangemeente te merken. En om toch nog even op dat ‘bijzonder’ terug te komen: de Pelikaangemeente wordt stadsbreed ervaren als een warme, levende gemeente met veel uitstraling. Dat te ervaren mag best bijzonder genoemd worden.

Jubileum Pelikaankerk

In 2012 bestond de Pelikaankerk 80 jaar, wat de gemeenteleden gevierd hebben met een weekend vol activiteiten.

In 2022 bestond de Pelikaankerk 90 jaar. Een werkgroep gaat aan de slag om dit op gepaste wijze te herdenken en te vieren.