Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Pelikaankerk.

Zij dragen verantwoordelijkheid voor alle samenkomsten, taken en activiteiten die in de Pelikaankerk plaatsvinden.
De kerkenraad bestaat uit een oneven aantal ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) die samen sturing geven aan de taakgroepen zoals eredienst, diaconie, financiën, pastoraat, vorming & toerusting, missionair werk, jeugd & jongeren en pr & communicatie.

De kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Predikant Drs. Pieter Dijkstra

Ouderlingen: Atie van Vliet-Visser (praeses), Cor Hilde Volkers (scriba), Yme Offringa (kerkrentmeester), Ernest de Lange (kerkrentmeester), Henk Moorlag, Djoke Alkema.

Diakenen:  Dick van der Kooi (secretaris / notulist), Gerdina Visser, Margreet Moorlag, Froukje de Lange-Volkers.Kerkenraad vanaf april 2024

Scriba

De scriba verzorgt de scriba e-mailbox. Tevens zorgt de scriba voor de voorbreiding van de stukken van de vergadering

Plaatselijke regeling

Elke gemeente behoort zo’n soort ‘reglement’ te hebben. Daarin wordt de werkwijze van de gemeente geregeld, ook omvang van de kerkenraad bv. De gemeente wordt bij de inhoud betrokken. Het ontwerp is ter inzage en kan bij de scriba worden opgevraagd

Bekijk de plaatselijke regeling