Werk van de diakenen.

Begrippen bij het werk van de diakenen zijn:

  • barmhartigheid
  • gerechtigheid
  • rentmeesterschap
  • wederkerigheid
  • geloof in uitvoering
  • vrede brengen

Door het houden van speciale doelcollecten, bestemd voor overzichtelijke (kleine) projecten, zoals hulp aan de allerarmsten, vervolgde Christenen en groepen naar wie haast niemand omziet, wordt geprobeerd die druppel te veranderen in een beker water. Vaak betreft het mensen in het buitenland. En daarom doen we ons best dit met hulp van betrouwbare organisaties e.d. te doen. Maar ook mensen dichtbij, die hulp in welke vorm ook nodig hebben, worden niet vergeten.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL98 INGB 0006 7602 23


Speciale doelcollecten

Sinds de eerste lock down, als gevolg van de corona-pandemie, wordt er door de diaconie elke zondag van een maand één speciale doelcollecte gehouden. Met zorg wordt de bestemming voor die collecte uitgekozen. Soms wordt er gewikt en gewogen. Zoveel als mogelijk wordt daarbij uitgegaan van de begrippen van waaruit de diakenen geïnspireerd hun werk verrichten.

Door middel van presentaties op een beamer en schriftelijke informatie, wordt informatie verstrekt over het doel verstrekt.Dat de gemeenteleden deze manier van werken waarderen, komt tot uiting in de opbrengsten van de collectes.

Regelmatig rondt de diaconie een opbrengst naar boven af. Nu en dan verdubbelt zij die.

Dit waren de goede doelen van: 2022 en 2023.Maand: februari 2024

Noodhulp Israël

De datum 7 oktober 2023 zal nooit worden vergeten: een ongekend bloedbad was er in Israël.
We hebben de gruwelijkheden op t.v. kunnen zien. Wat een ellende en verdriet.
Dagelijks komen er dringende verzoeken om noodhulp uit Israël. Die hebben te maken met traumaverwerking, voedselverstrekking, wederopbouw o.a. van huizen, beveiliging van woongebieden, opvang van meer dan 250.000 mensen.

Israël heeft onze steun nodig!. We kunnen iets doen! Financieel bijvoorbeeld.
Daarom bestemt de diaconie de opbrengst van de collecten van alle zondagen in februari voor deze noodhulp aan Israël. We doen dat via Christenen voor Israël.

Doet u mee?

Maand: maart 2024

Diaconale hulp Papoea

De opbrengst van alle in de maand maart te houden diaconale collecten in de Pelikaankerk zijn bestemd voor het werk van de diaconie van de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP) op Papua.

De diaconie van deze kerk verzorgt vanuit evangelisatieposten in ver afgelegen en moeilijk te bereiken dorpen basisonderwijs en verleent er basis gezondheidszorg.

Zullen wij hen een financieel duwtje in de rug geven?

Maand: april 2024

Stichting Dorcas in Ethiopië

De collecte van deze maand is bestemd voor hulp in Ethiopië via de Stichting Dorcas:
Dorcas is een stichting die zorgt voor een blijvende verandering in het leven van mensen in nood.
Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Jaarlijks worden plm. 1 miljoen mensen bereikt. Zij heeft vestigingen in 14 landen, die worden geleid door lokale collega’s.

In Ethiopië komt steeds vaker extreme droogte voor, waardoor de oogsten mislukken en vee sterft.
De hulp die geboden wordt bestaat uit het aanleggen van vijvers, waarin het regenwater wordt opgevangen, training met betrekking van verbouw van gewassen en het geven van materialen ervoor.
Landbouw biedt werk aan 80% van de bevolking, door de droogte en ook door de conflicten die het land teisteren, heerst er grote armoede.

Maand: mei 2024

Hulp aan vervolgde Christenen in Pakistan

Christenen in Pakistan hebben het vaak moeilijk. Naast aanslagen en bedreigingen, ontvoeringen en discriminatie, hebben ze ook vaak te vrezen voor de beruchte blasfemiewet van het land. Volgens deze wet slaat dat op “belediging van de Islam, de koran en de profeet Mohammed”. 

De Stichting Hulp Vervolgde Christenen heeft in Pakistan verschillende projecten lopen op die gebieden waar hulp nodig is: 
• Na aanslagen de juiste hulp bieden, door o.a. naast gebed ook financiële steun.
• Steun aan evangelisten die het vaak zelf ook moeilijk hebben en die de bevolking helpen door bemoediging en training.
• Perspectief bieden aan kinderen die de dupe zijn geworden van geweld en vervolging.
• Het voorzien van {kinder-}bijbels, zangbundels evangelisatie brochures, waar grote behoefte aan is.
• Safe houses waar families geholpen worden om hun een  onderkomen te bieden, en waar  ook een zinvolle dagbesteding geboden wordt.
• Slachtoffers van de blasfemie wet de juiste juridische bijstand verlenen.

Helpt u mee?

Maand: juni 2024

Help Stichting Woord en Daad helpen

De diaconale collectes in de maand juni zijn bestemd voor de Stichting Woord en Daad.
Deze stichting heeft tot doel in deze gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, iets zichtbaars te laten zien van Gods komende koninkrijk.

Eén van haar thema’s is: Hulp bij agrarische ontwikkeling. Zo biedt zij hulp aan rijstboeren in West-Afrika en Azië.

Verder geeft zij hulp bij:
– toegang tot schoon drinkwater;
– ondersteuning van onderwijsprojecten;
– verlening van noodhulp, waarbij samengewerkt wordt met lokale en landelijke organisaties.

De Diaconie helpt deze stichting. Doet u ook weer mee?