Werk van de diakenen.

Begrippen bij het werk van de diakenen zijn:

  • barmhartigheid
  • gerechtigheid
  • rentmeesterschap
  • wederkerigheid
  • geloof in uitvoering
  • vrede brengen

Door het houden van speciale doelcollecten, bestemd voor overzichtelijke (kleine) projecten, zoals hulp aan de allerarmsten, vervolgde Christenen en groepen naar wie haast niemand omziet, wordt geprobeerd die druppel te veranderen in een beker water. Vaak betreft het mensen in het buitenland. En daarom doen we ons best dit met hulp van betrouwbare organisaties e.d. te doen. Maar ook mensen dichtbij, die hulp in welke vorm ook nodig hebben, worden niet vergeten.