Werk van de diakenen.

Begrippen bij het werk van de diakenen zijn:

  • barmhartigheid
  • gerechtigheid
  • rentmeesterschap
  • wederkerigheid
  • geloof in uitvoering
  • vrede brengen

Door het houden van speciale doelcollecten, bestemd voor overzichtelijke (kleine) projecten, zoals hulp aan de allerarmsten, vervolgde Christenen en groepen naar wie haast niemand omziet, wordt geprobeerd die druppel te veranderen in een beker water. Vaak betreft het mensen in het buitenland. En daarom doen we ons best dit met hulp van betrouwbare organisaties e.d. te doen. Maar ook mensen dichtbij, die hulp in welke vorm ook nodig hebben, worden niet vergeten.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL98 INGB 0006 7602 23


Speciale doelcollecten

Sinds de eerste lock down, als gevolg van de corona-pandemie, wordt er door de diaconie elke zondag van een maand één speciale doelcollecte gehouden. Met zorg wordt de bestemming voor die collecte uitgekozen. Soms wordt er gewikt en gewogen. Zoveel als mogelijk wordt daarbij uitgegaan van de begrippen van waaruit de diakenen geïnspireerd hun werk verrichten.

Door middel van presentaties op een beamer en schriftelijke informatie, wordt informatie verstrekt over het doel verstrekt.Dat de gemeenteleden deze manier van werken waarderen, komt tot uiting in de opbrengsten van de collectes.

Regelmatig rondt de diaconie een opbrengst naar boven af. Nu en dan verdubbelt zij die.

Dit waren de goede doelen van: 2022 en 2023.Maand: februari 2024

Noodhulp Israël

De datum 7 oktober 2023 zal nooit worden vergeten: een ongekend bloedbad was er in Israël.
We hebben de gruwelijkheden op t.v. kunnen zien. Wat een ellende en verdriet.
Dagelijks komen er dringende verzoeken om noodhulp uit Israël. Die hebben te maken met traumaverwerking, voedselverstrekking, wederopbouw o.a. van huizen, beveiliging van woongebieden, opvang van meer dan 250.000 mensen.

Israël heeft onze steun nodig!. We kunnen iets doen! Financieel bijvoorbeeld.
Daarom bestemt de diaconie de opbrengst van de collecten van alle zondagen in februari voor deze noodhulp aan Israël. We doen dat via Christenen voor Israël.
Doet u mee?

Maand: maart 2024

Diaconale hulp Papoea

De opbrengst van alle in de maand maart te houden diaconale collecten in de Pelikaankerk zijn bestemd voor het werk van de diaconie van de Gereja Jemaat Reformasi di Papua (GJRP) op Papua.

De diaconie van deze kerk verzorgt vanuit evangelisatieposten in ver afgelegen en moeilijk te bereiken dorpen basisonderwijs en verleent er basis gezondheidszorg.
Zullen wij hen een financieel duwtje in de rug geven?