Maand: januari 2023

Schoon water in Ghana

Wilde Ganzen heeft in Ghana een project dat zich bezighoudt met de aanleg van waterleidingen, waardoor er schoon drinkwater uit de kraan komt.

Ondanks het feit dat vrouwen en kinderen die water komen halen vaak ver moeten lopen om dit te kunnen krijgen, betekent dit wel dat dit water veilig kan worden gedronken. Voor de mensen hier is dat een geweldige verbetering.
Dit water kan ook worden gebruikt om de tuingewassen mee te besproeien. Daardoor stijgt de opbrengst van de grond aanzienlijk.

Zullen wij Wilde Ganzen deze maand daarbij helpen?

Maand: februari 2023

Kom over en help – Voedselhulp Oekraïne

En de ellende in Oekraïne houdt maar niet op. In puin geschoten woningen, kou, geen elektriciteit, bijna geen eten. Kunnen wij daar niet iets aan doen?

We kunnen helpen. Met geld kunnen we helpen. Voor € 17.50 per maand kan dagelijks voor een warme maaltijd worden gezorgd. De diaconie wil daar graag aan meedoen. Zij kan dat niet alleen voor elkaar krijgen. En daarom doet zij dat samen met de Stichting Kom over en help. Ook deze stichting voelt zich, net als wij, vanuit het Woord van God, de Bijbel, geroepen mensen te helpen, ook in Oekraïne.

En daarom is de diaconale collecte voor de maand februari daarvoor bestemd.
Van harte aanbevolen.

Maand: maart 2023

Lwengo Kids Foundation, Uganda

In de maand maart zijn de diaconale bestemmingscollecten bestemd voor de Lwengo Kids Foundation in Uganda. Deze christelijke stichting stelt zich ten doel om de kinderen van de allerarmsten naar school kunnen gaan. Tegelijkertijd worden hun ouders geholpen bij het fokken van dieren en het kweken van gewassen. Het resultaat is een betere toekomstverwachting voor die kinderen, maar ook verbetering van het leefklimaat en hygiënische omstandigheden.

Maar ze hebben nog wel een steuntje in de rug nodig.
Zullen wij meehelpen dat steuntje te geven?

Uw diakenen.

Maand: april 2023

Aardbevingsramp

De diaconie heeft besloten om alle diaconale collectes die in de maand april zullen worden gehouden te bestemmen voor hulpverlening aan aardbevingsslachtoffers in noordwest Syrië. Dit zal gebeuren via het Christelijk Noodhulpcluster. Dat cluster bestaat uit de organisaties Dorcas, ZOA, Woord en Daad, EO Metterdaad, Tearfund en Red een Kind. Het Christelijk Noodhulpcluster is bekend in dit deel van Syrië, want zij is hier al jaren bezig. Samen met (plaatselijke) kerken en organisaties biedt zij noodhulp aan de slachtoffers, o.a. door het verstrekken van onderdak, voedsel, water en winterhulp.

We zullen Syrië niet vergeten.

Uw diakenen.

Maand: mei 2023

Dorcas – Schoon (drink)water in Mozambique

Een kwart van de wereldbevolking, ongeveer 2 miljard mensen, heeft geen toegang tot schoon drinkwater. En het drinken van vervuild water leidt vaak tot ziektes zoals diarree, cholera, difterie en tyfus. Jaarlijks sterven miljoenen mensen daaraan. In Mozambique, waar Dorcas ook werkt, zijn de gevolgen van het drinken van vervuild eveneens water te zien. Dit land kampt regelmatig met overstromingen, waardoor het water in de putten zout wordt en niet meer te drinken is. Met alle trieste gevolgen van dien.

Daarom heeft Dorcas hier in verschillende dorpen gezorgd voor de aanleg van watersystemen. De mensen krijgen nu continu toegang tot schoon water. Zij zijn gezonder, kunnen hun werk doen en kinderen kunnen naar school gaan.

Dorcas wil natuurlijk dat veel meer mensen voortaan schoon water kunnen drinken. Voor slechts 17,50 euro heeft een persoon een leven lang toegang tot schoon drinkwater!

Deze maand zullen wij Dorcas daarbij helpen. Doet u mee?

Maand: juni 2023

Zending over Grenzen – Oekraïne

Zending over Grenzen bestaat dit jaar vijftig jaar. De stichting werd opgericht om christenen achter het ijzeren gordijn te bemoedigen. Eigenlijk had Zending over Grenzen gehoopt in de loop der jaren de activiteiten af te kunnen schalen. Met het oorlog in Oekraïne is het tegendeel uitgekomen.

Slechts 2000 km naar het oosten van ons land liggen duizenden mensenlevens overhoop!

Laten we de Oekraïners alsjeblieft niet vergeten.

Maand: juli 2023

Mensen met een visuele beperking – SeeYou

SeeYou zet zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele beperking, o.a. in Rwanda, Oeganda, Soedan. SeeYou is van mening dat ieder mens is geschapen naar Gods beeld. En daarom behandeld zij iedereen gelijk. Ieder mens is waardevol.

In de hele maand juli zijn de diaconale collectes bestemd voor het werk van SeeYou.

Voor 7,50 euro kan een oogonderzoek voor een kind worden gedaan
Voor 25,- euro wordt lesmateriaal in braille omgezet.
Voor 40,- euro kan een vakopleiding en begeleiding worden gegeven.

Doet u weer mee?

Maand: augustus 2023

Kerk in Actie – Ghana

In het noorden van Ghana is de armoede groot en vormen christenen een minderheid. De Presbyteriaanse Kerk leidt daarom mensen op tot goede leiders in de kerk, maar geeft ook vakopleidingen aan jongeren. Kinderen leren lezen en schrijven. Analfabetisme wordt bestreden. Dan kunnen ze de Bijbel in hun eigen taal lezen. Kerk in Actie steunt dat werk.

In de maand augustus is de opbrengst van de diaconale collectes voor deze ondersteuning bestemd.

Helpt u weer mee?

Maand: september 2023

Hulp vervolgde Christenen in China – Open Doors

In China wordt je voortdurend in de gaten gehouden, dag en nacht. Kerken staan onder controle van de overheid. Regelmatig worden bezoekers gearresteerd. Zij, dat zijn onze broeders en zusters in de Heer, worden beschuldigd van “handelen tegen de staatsveiligheid” of “aanzetten tot onrust”.
In China is het verschrikkelijk zwaar om Christen te zijn.

En toch houden zij de lofzang gaande!
Open Doors helpt hen daarbij. Zullen wij meehelpen? Gedurende de maand september is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor hulp aan deze vervolgde Christenen in China.

Maand: oktober 2023

Messiasbelijdende Joden

“Uw volk is mijn volk; uw God is mijn God”.
De opbrengst van alle diaconale collectes zijn in de maand oktober bestemd voor de stichting Steun
Messiasbelijdende Joden.

Deze stichting steunt Messiasbelijdende Joden met gebed en gaven. Ook steunt zij de
Messiasbelijdende Joden in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

Deze collectes worden van harte bij u aanbevolen.

Maand: november 2023

Dreigende hongersnood in de Hoorn van Afrika

De ergste droogte in meer dan 40 jaar.
Dat is de situatie in delen van Ethiopië, Kenia en Somalië, de zogenoemde Hoorn van Afrika.
Op sommige plaatsen is al drie jaar lang geen druppel regen gevallen.
Voor meer dan 23 miljoen mensen in het gebied is er honger, elke 48 seconden sterft er iemand aan
de gevolgen van voedselgebrek.

Via het internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie noodhulp.
De opbrengst van de diaconale collecten van de maand november is hiervoor bestemd.

Maand: december 2023

(Voedsel)hulp aan christenen in Jemen

In Jemen is een situatie ontstaan die uitzichtloos lijkt: conflict op conflict. Dood en verderf. Daardoor hebben ruim 20 miljoen mensen – dat is tweederde deel van de bevolking – humanitaire hulp nodig. Onder hen naar schatting ongeveer enkele duizenden christenen, die zo onopvallend mogelijk en in het geheim hun geloof belijden.

Voedselprijzen en kosten voor levensonderhoud zijn haast niet meer te betalen. Het komt erop neer dat meer dan de helft van de bevolking aangewezen is op voedselhulp. Open Doors speelt daarin een belangrijke rol, vooral voor onze mede broeders en zusters in het geloof.

Deze hulp is onontbeerlijk. En daarom wordt een dringend beroep op ons gedaan om mee te helpen. Zullen we dat doen?

In december, de laatste maand van dit jaar, zijn alle collectes van de diaconie hiervoor bestemd.