Taakgroep eredienst

Het doel van de taakgroep eredienst is: bewustwording, coördinatie en vernieuwing.
De taakgroep bestaat uit diverse gemeenteleden. Ze vergaderen maandelijks, in principe op iedere derde dinsdag om 19.30 uur.
Onder de taakgroep eredienst functioneren:

Commissie van ontvangst

De leden van de commissie van ontvangst zorgen er voor dat alles in gereedheid wordt gebracht voor de dienst. Ze heten een ieder welkom en geven hen de wekelijkse informatiebrief mee.

Bloemencommissie

Elke zondag, met uitzondering van de zondagen in de veertigdagentijd, staat er een bloemstuk op de tafel in de kerk, door een van de gemeenteleden fraai geschikt, zoveel mogelijk met wat de natuur op dat moment biedt. Na de dienst gaan de bloemen als groet van de gemeente naar een gemeentelid.

Koffiecommissie

Na iedere ochtenddienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.


Hier volgende de notulen van de EDC…


Notulen Eredienstcommissie

Van de laatste vergadering zijn er geen openbare notulen beschikbaar.