Zondag 19 november a.s. vindt er in de Pelikaankerk de laatste zondag van kerkelijk jaar plaats. In onze gemeente noemen wij op deze zondag de namen van hen die binnen onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Wij doen dat in de overtuiging dat hun namen bekend en geborgen zijn bij God. De familieleden zijn middels een brief uitgenodigd voor deze dienst. Wij nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn. De aanvang van de dienst is 9:30 uur.. Voorganger  is onze eigen predikant ds. P. Dijkstra. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken’
waarop het wachten is

Tekst Willem  Barnard
Laatste zondag kerkelijk jaar