Witte zwanen, bij ons wordt geleerd olv ds. P. Dijkstra 14 februari 2019 - 19:30

Onder leiding van ds. P. Dijkstra

Omdat de Evangelisch Lutherse Kerk ook deel uitmaakt van de PKN  is het misschien de moeite waard om daar eens met elkaar over in gesprek te gaan.. We kunnen dit doen aan de hand van het boekje “Witte Zwanen – bij ons wordt geleerd”.  Op heel wat kerktorens van Lutherse kerken ziet men een zwaan als windwijzer  Waar komt dit symbool vandaan?  “Witte Zwanen” is een lees-en leerboek voor onderweg, een hulp bij het “mens zijn op aarde”. Het wil in kort bestek aspekten belichten van dat mens zijn: over geloof, geschiedenis, bijbel, wereld.

In verstaanbare taal nodigt het boek uit tot woord en antwoord, vraag en wedervraag, om in gesprek met elkaar verder te kunnen gaan.

U ziet, genoeg stof om een goed gesprek aan te gaan.

Geef u op of schuif gewoon aan.