Gebedsgroepen

Gebed is niet alleen een pijler onder het persoonlijk geloofsleven, maar ook voor het gemeenteleven van groot belang.

De gebedsgroepen komen eens per 2 weken samen.

Gebedsgroepen in de gemeente

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer?

Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.”(Matteüs 18: 19-20)

Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijk gebed in de binnenkamer? Denk eens aan een kabel die uit verschillende losse draden bestaat. Afzonderlijk hebben die draden niet zoveel kracht, maar wanneer je ze samenvlecht kan zo’n kabel heel sterk worden. Zo gaat het ook met het samen bidden. Andermans gebed kan jou stimuleren. Het brengt je op gedachten voor een eigen gebed. Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.

Samen sta je sterker

Soms zijn het er maar twee of drie die samen komen om te bidden. Maar de kracht van het gebed hangt niet af van de grootte van de groep. Wanneer twee mensen bidden in geloof, kunnen zij ‘bergen verzetten’. Het is een eenheid in het geloof in Jezus Christus. Je kunt het vergelijken met een wagenwiel. Hoe dichter de spaken bij de as van het wiel komen, hoe dichter ze ook bij elkaar komen.

Tips en valkuilen

Maak telkens opnieuw duidelijk wat de bedoeling is en dat er geen verplichting is om hardop een gebed uit te spreken

  • Bid kort en eenvoudig
  • Voorkom veel praten en daardoor weinig bidden
  • Bid niet met een ‘gemaakte’ stem of een speciaal toontje en misbruik het gebed niet om informatie door te geven of voor ‘preekjes’
  • Vraag aan de leiding van de gemeente om regelmatig onderwerpen voor dank en voorbede te geven
  • Nodig eens iemand uit om knelpunten of zegeningen door te geven: de voorzitter van een commissie, een diaken, de koster… En breng dit ter plaatse in gebed
  • Leg als gebedsgroep een voorbedeboek achter in de kerk. Of publiceer een emailadres van de gebedsgroep om gebedspunten door te geven.

Bovenstaande is de tekst van de folder ‘Hoe start ik een gebedsgroep?’
Meer exemplaren van deze folder kunt u bestellen bij het Evangelisch Werkverband 0342-460010 e-mail kantoor@ewv.nl