Schrijf de 12 letters van de goede antwoorden op een briefje. Na afloop kan je van die 12 door elkaar gehutselde letters van een woord maken. Zet ze in de goede volgorde en je hebt heel wat over de Pelikaankerk geleerd. Je hebt pen en papier nodig.
Klik hier voor een mobiele versie

Wanneer is de Pelikaankerk gebouwd?

In de hal van de kerk vindt je een in de muur gemetselde eerste steen.

Welke datum staat er op?

 • 1931 O
 • 1932 K

Meer informatie over het 90 jarig bestaan vindt je op de website: www.pelikaankerk.nl

Het logo van de Stichting Pelikaankerk is een voedende pelikaan.

Het verhaal gaat dat de moeder pelikaan haar kinderen voedt met bloed* uit haar borst. Een teken van opoffering, je eigen leven geven voor een ander. Wij geloven dat Jezus dat ook aan het kruis voor ons deed. Met Pasen vieren wij zijn dood en opstanding uit de dood. Er hangt dan ook een leeg kruis naast de preekstoel.
Voorin de kerk zie je op een sokkel een staande bronzen pelikaan.
In de hal vindt je op de deuren bij de lift dezelfde pelikanen staan.

Tel de pelikanen, hoeveel zijn dat er?

 • 15 I
 • 30 N

De Pelikaankerk gemeente huurt de kerk van de stichting Pelikaankerk die zorg draagt voor het beheer en onderhoud. Het beeldmerk van de stichting is van Joseph Mendes da Costa

*Bij het voeden van de jongen wordt de borst van de moeder vaak vies, dit lijkt wel bloed, maar is het natuurlijk niet

De architect

De architect van de Pelikaankerk is Egbert Reitsma. Hij hield van stoere bakstenen. Dat zie vooral aan de buitenkant, maar ook in de kerk. Toch versierde hij de kerk ook met mooi gekleurde blokjes.
Die zie je boven de preekstoel.

Welke kleur zie je niet?

 • Oranje T
 • Blauw N

Meer informatie vindt u op onze website en boeken op de leestafel

De preekstoel

Op zondag staat de dominee op de preekstoel of kansel met aan beide kanten een trap naar boven, zo kan iedereen kan de dominee goed zien.

Hoeveel treden moet hij of zij dan op lopen?

 • 9 E
 • 8 D

De ramen achter de preekstoel

Op de ramen achter de preekstoel zie je de scheppingsdagen die in het eerste boek van de Bijbel: Genesis, staan beschreven.
Eerst is de aarde woest en leeg, maar God maakt de aarde iedere scheppingsdag een beetje mooier.

Op welke dag schiep God de mens?

 • op de zesde dag K
 • op zondag E

Op de preekstoel ligt het belangrijkste boek in onze kerk: de Bijbel (dit is een oud exemplaar)
Heb je belangstelling voor de verhalen uit de Bijbel? Een gratis bijbeltje van het Nieuwe testament kan je uit de bijbelbox die op de leestafel, staat meenemen

Paaskaars en doopvont

Voorin de kerk vind je een doopvont. Als er een kindje wordt gedoopt komt er een beetje water in.
Water op het hoofdje, woorden van de dominee: Je bent gedoopt, je bent nu ook een kind van God. De Paaskaars die je hier ziet wordt elke zondag tijdens de kerkdienst aangestoken. Licht overwint het van het donker. Jezus overwon de donkere dood. Bij elk Paasfeest komt er een nieuwe kaars. De oude kaars geven we aan een iemand uit de gemeente die een moeilijke tijd achter de rug heeft.

Staat er een jaartal op de kaars?

 • nee B
 • ja L

De ramen in de kerkzaal

Zie je die prachtige ramen in de kerkzaal? Ze laten allemaal dingen uit het gewone leven uit de tijd van de bouw van de kerk zien, al meer dan 90 jaar geleden… Kijk maar eens naar de auto en trein en vliegtuig, die zien er nu ouderwets uit!

Boven welk land vliegt het vliegtuig?

 • China J
 • Egypte R

De ramen zijn gemaakt door de Groninger kunstenaarsgroep De Ploeg tegelijk met de bouw van de kerk. In één van de ramen is dit vermeld: welk?

Ramen in de kerkzaal ( vervolg)

Er staan ook veel dieren op afgebeeld.

Welk dier zie je niet?

 • Paard S
 • Vissen O
 • Poes K
 • Hond G

Achter de preekstoel de ramen van de Bijbelse schepping, in de kerkzaal voorstellingen uit het dagelijkse leven

Het plafond in de kerkzaal

Kijk eens omhoog!!
Zie je hoe hoog de kerkzaal is?
Het geluid van het orgel kan zo extra mooi klinken. Het is plafond is meer dan 19 meter hoog.

Is plafond van de Pelikaankerk hoger dan de Olde Hove?

 • Even hoog E
 • Lager N
 • Hoger Z

Als de lampen moeten worden vervangen kan je met ladders tussen het dak en het plafond omhoog kruipen, een luikje open doen om zo bij de lampen te komen, een heel eng werkje. Je moet geen hoogtevrees hebben!!

Het Valckx en van Kouteren orgel

Boven de preekstoel zie je het orgelfront.
Er zijn heel veel orgelpijpen. Je ziet ze lang niet allemaal.
Deze foto is achter het orgel genomen. Je ziet maar een klein deel van de orgel pijpen. Hoeveel zouden het er zijn?

 • Minder dan 1000 P
 • Meer dan 1000 O

Het orgel is in 2023 gerestaureerd en gerenoveerd.
Voor liefhebbers van orgels: er staat veel extra informatie op de website www.pelikaankerk.nl onder de kop: kerkelijke gemeente

Oude foto’s In de gang bij de toiletten

De Pelikaankerk is een Rijks monument ( een belangrijk oud gebouw) daar mag niet veel in veranderd worden. Toch zag de kerkzaal in de Pelikaankerk er vroeger wel iets anders uit. Dat kan je zien op de foto’s in het gangetje bij de toiletten.

Wat is er veranderd?

 • Het orgelfront I
 • De muur achter de preekstoel E

Vroeger stonden er vooraan stoelen en daarachter banken in de kerk. De banken zijn ook verdwenen.
Als je in de kerkzaal naar achteren kijkt zie je een soort balkon ( galerij)
Vroeger kwamen er zoveel mensen in de kerk dat ze niet allemaal beneden konden zitten. Op het balkon waren ook nog allemaal zitplaatsen. Nu komen er minder mensen zondags naar de kerk en kunnen we allemaal beneden zitten.
De Pelikaan- en Koepelkerkgemeente vormen sinds 2015 één gemeente: Rondom de Pelikaankerk .
Aan de muur hangen zaken uit het verleden van beide gemeenten

Even naar buiten voor de volgende laatste vraag

De toren

Veel kerken hebben een toren met een kerkklok. Op zondag wordt de kerkklok geluid.
Dat betekent :Welkom in de kerk! we roepen je! Ook als er iemand begraven wordt, wordt de klok geluid. Ook staat er vaak een haantje op, die kan draaien in de wind.

Wat staat er op de klokkentoren van de Pelikaankerk?

 • een haantje E
 • een vlaggenmast K

De blauwe lege vierkanten zijn eigenlijk wijzerplaten van een klok die door bezuinigingen er nooit is gekomen. De Stichting Pelikaankerk hoopt dit nog eens te verwezenlijken, net als een tweede luidklok
Over het algemeen gaat men ervan uit dat de haan gelovigen moet herinneren aan de geschiedenis van Petrus, die Jezus na zijn gevangenname volgens de evangeliën drie keer verraadde voor de haan kraaide. Jezus had zijn leerling dit eerder al aangekondigd en precies toen Petrus zijn meester voor de derde keer verloochende, kraaide er een haan
.

Klaar is kees

Je hebt nu 12 letters
Zet ze in de goede volgorde
Welk woord heb je gevonden?
Kleine hulp Dit lange woord van 12 letters woord zit in 1 van de vragen verstopt
Meer informatie van de kerkelijke gemeente en gebouw is te vinden op deze website: www.pelikaankerk.nl en in de boeken op de leestafel en… vragen staat vrij!