Terugblik feestelijk concert

Op zaterdagmiddag 16 september trad het Regionaal Chr. Gem. Koor Jubilate Deo uit Hattem op in de Pelikaankerk. Dit koor bestaat dit jaar 80 jaar. Ze kwamen hier op uitnodiging van een echtpaar die vele jaren bestuurs- en koorlid zijn geweest en nu in Leeuwarden zijn komen wonen en lid zijn geworden van de Pelikaankerk gemeente. .Als afscheid boden zij het koor een dagje uit in Leeuwarden aan. Het koor op haar beurt wilde graag van de gelegenheid gebruik maken om de bewoners van Leeuwarden en omgeving een concert aan te bieden met verrassend koormuziek o.l.v. dirigent Erik de Leeuw. Er werden werken uitgevoerd van: Charles Gounod, Gabriël Fauré, Sergei Rachmaninov en Ray Connif. Als dank hiervoor werden zij door de gemeente toegezongen met een feestlied en kregen zij de Pelikaantrofee als herinnering mee naar Hattem.

Hun koor bestaat al 80 jaar,
Dat is een hele tijd
De Voorzitter vertrekt helaas,
Wat hun natuurlijk spijt.

Als afscheid treden zij hier op
Dat vinden wij heel fijn
Want ’t koortje dat wij hebben hier
Dat is wel heel erg klein.

Wij wensen jullie alle goeds,
Met ’t zingen keer op keer
Om ieder te vertellen van
De glorie van de Heer.

Als dank en als herinnering
Geven we jullie mee
‘t symbool van de gemeente hier
De Pelikaan trofee

Terugblik feestelijk concert