Van vleugel tot orgel

Sinds de overdracht van de Pelikaankerk in 2015 is de Stichting Pelikaankerk verantwoordelijk voor onderhoud en exploitatie van het kerkgebouw. Er is al heel wat werk verzet om het gebouw in een goede conditie te brengen en te houden. De afgelopen jaren is de tuinmuur hersteld en is de verwarmingsinstallatie volledig vernieuwd. Alweer geruime tijd geleden meldde de orgelcommissie dat er werk aan de winkel was. Ieder jaar werd en wordt het orgel gestemd en nagekeken, maar na verloop van tijd moet er meer gebeuren. De laatste “grote beurt” is alweer zo’n dertig jaar geleden!
Dit pneumatische orgel heeft een rijksmonumentstatus. Daar moet dus zorgvuldig mee worden omgegaan. Gelukkig heeft het stichtingsbestuur deskundigen gevonden die verstand hebben van Valckx & Van Kouteren orgels. Zij nemen de restauratie ter hand, die bestaat uit het onderhanden nemen van het hele orgel, waaronder het vervangen van de ongeveer 1800 membranen*. De restauratie neemt geruime tijd in beslag. Gelukkig kan het orgel in de tussentijd gewoon gebruikt worden voor het begeleiden van de gemeentezang. Door fondsenwerving binnen en buiten de gemeente kunnen de kosten voor de renovatie bijeen worden gebracht. Na restauratie kan het orgel in tip top conditie weer vele jaren mee.

Stichting Pelikaankerk

Het orgel is gebouwd volgens het rein pneumatisch systeem. Dit wil zeggen dat er geen mechaniekgebruikt word zoals bij de meeste orgels. Om de pijpen te laten klinken en de registers te bedienen word lucht getransporteerd door loden leidingen. De luchtstroom door deze leidingen wordt geregeld door membranen, deze worden naar behoefte, geopend of gesloten. Ook de membranen worden pneumatisch geactiveerd, en niet zoals bij veel orgels uit deze tijd, elektrisch.

1800 membranen