Beste zangers/ zangeressen,
Het zou weer mooi zijn om rondom de kerst of de kerstnachtdienst medewerking te kunnen verlenen als koor. Voordat het koor eventueel van start kan gaan wil ik eerst graag weten of er genoeg animo voor is.

Laat mij via de mail of de komende twee zondagen na de dienst even weten of je mee wilt doen. Ik hoop op een grote opkomst. De repetitie is weer op de donderdagmorgen van 10.30 tot 12.00 u.

Muzikale groet, Jelle

Kerstkoor