Het begint erop te lijken! Langzaam, maar zeker komt er beweging achter gesloten deuren.

Met alle voorzichtigheid die betracht moet worden proberen we halverwege juni de kerkgang weer (een beetje) mogelijk te maken. Het moderamen, met mandaat van de kerkenraad, is bezig een gebruiksplan op te stellen. Dat is de eerste voorwaarde om weer kerkgangers toe te laten. Want daarvoor is door de PKN een fiks aantal regels opgesteld.

Op 8 juni a.s. zal het gebruiksplan worden getoetst en zo mogelijk vastgesteld. Daarna is het de bedoeling dat we oefendiensten’ houden op zondag 21 en 28 juni. We nodigen daarvoor een beperkt aantal kerkgangers uit. Allereerst willen we die mensen de gelegenheid bieden die via internet geen kerkdiensten uit de Pelikaankerk hebben kunnen volgen. Wie aanwezig wil zijn in de eerste oefendienst van 21 juni kan zich daarvoor dan aanmelden bij Atie van Vliet bij voorkeur per mail. Degene die een definitieve bevestiging ontvangen, zijn dan welkom, de anderen komen op de lijst voor de volgende dienst op 28 juni.

Houd er rekening mee dat er een aantal regels zal zijn waar u aan moet voldoen als u de kerkdienst bezoekt. Er worden geen kerkleden met de auto opgehaald. En zingen wordt ten zeerste afgeraden, mee neuriën mag evt wel. Vanaf de aankomst bij kerk zal u verteld worden hoe u de dienst mag meebeleven. Juist daarom gaan we eerst oefenen. De diensten blijven via de livestream te volgen, dus u hoeft nog niets te missen.

Via de zondagsbrief houden we u op de hoogte. Maar het sprankje hoop om in juli weer een kerkdienst mee te vieren wil ik u niet onthouden. Er schijnt licht aan het eind van deze donkere tunnel. Vol hoop en verwachting gaan we de zomer tegemoet. Pinksteren wordt een prachtig feest als de Geest van God weer bij ons zal komen en we weer een toekomst mogen zien. God is groot!! 

Atie van Vliet

Het licht straalt door een kiertje