Donderdag 26 mei is het Hemelvaart. Na 2 jaar diensten in de kerk (2020 in de Pelikaankerk en vorig jaar in de Parkkerk), zal er weer een dienst georganiseerd worden op de bekende locatie – bij de muziekkoepel – in de Prinsentuin.

Aanvang dienst: 10.00 uur.
Voorganger: ds. Pieter Dijkstra.
Thema van de dienst is: “Met zonder Jezus”.

Aan de dienst zal Hosanna medewerking verlenen en ook de samenzang begeleiden. Voor de (klein)kinderen is er een bijpassend verhaal van Anneke Plantinga (Jabixhus). De collecte zal zijn
voor Oekraïne. Liturgieën zijn aanwezig, met de liedteksten.

OPROEP:
Wie wil (evt. zelfgebakken) cake meenemen,
en wie wil na de dienst koffie/thee schenken?
(van iedere kerk twee personen).
EN: neem een klapstoeltje mee!

Organisatie: PGBA Rondom de Pelikaankerk, UBGL Parkkerk, Vineyard en Jabixhus.

ns. EDC Pelikaangemeente, K. Offringa-Bokma.

Hemelvaartsdienst in de Prinsentuin