* Intermezzo klanken orgel Jelle de Jong
* Wees stil voor het aangezicht van God
* Welkom
* Bemoediging
* Groet
* Psalm 24: 1 en 4
* Gebed
* Woord van vergeving
* Opwekking 488: De Kracht van uw liefde
* Christelijke leefregels (Filipense 2: 5-11)
* Lied 838: 3
* Dienst van Woord
* Gebed
* Schriftlezing Zacharias 9: 9-10
* Lied 550: 3
* Schriftlezing Mattheus 20: 17-19 en Mattheus 21: 1-11
* Lied 566: 1, 3 en 5
* Preek * Lied 512: 1 en 2
* Gelezen lied 512: 3 en 4
* Geloofsbeleidenis van Nicea-C
* Lied 512: 5, 6, 7
* Afkondiging van overlijden J. Hettema
* Lied U zij de glorie
* Gebeden met het Onze Vader
* Lied 912: 1 en 6
* Zegen
* Ga met God en Hij zal met je zijn

Dienst zondag 5 april 2020. Ds. A. Bouma