• Voor de dienst: You raise me up en orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Intredelied: Psalm 43: vers 3 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Psalm 25: 2 en 10
 • Gebed
 • Schriftlezing: Job 1-2: 10
 • Psalm 42: 1, 3 en 5
 • Preek
 • Orgelspel improvisatie You never walkalone en wat de toekoms brenge moge
 • Evangelische liedbundel 172
 • Gebeden
 • Lied 835: 1, 2 en 4
 • Zegen
 • Lied 425
Dienst zondag 29 maart 2020