Zondag 9 april a.s. is het Paasfeest. Het feest van de opstanding van onze Heer Jezus Christus.

Al vele jaren wordt dit feest in de Pelikaankerk gevierd.

Ook dit daar D.V. En we houden dit jaar ook weer, voorafgaande aan de dienst, een gezamenlijk Paasontbijt. Met velen zien we daar weer naar uit : het vieren van het feest en het gezamenlijk ontbijten.

Als u mee wilt doen, moet u zich opgeven. Wij weten dan voor hoeveel personen we moeten inkopen.

Daarom komt er achter in de kerkzaal een opgavelijst te liggen, die moet worden ingevuld. Vergeet het niet.

En we vragen het u eventueel tijdens het koffiedrinken na een dienst.

Uiterlijk 2 april moeten we dit weten.

U kunt u ook telefonisch opgeven bij Margreet Moorlag (telefoonnummer en mail bekend bij redactie en kerkbestuur)

Uw diakenen.

Deelname Paasontbijt 9 april 2023