Zondag 1 november werd in de Pelikaankerk hierbij stil gestaan.

De tafelschikking liet de rijkdom van de groei en bloei van het land zien: met dank aan het gratis beschikbaar stellen van een aardig groot winkelbedrijf en royale pluk uit eigen groentetuin.

Kunstig geschikt door drie dames: Hartelijk dank!

Ds de Boer stond in deze dienst ook stil met wat wij met deze vruchten – in brede zin – doen: Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij.

Laat in goede daden ’t woord van uw genade opgaan sterk en vrij.

Dankdag voor Gewas en Arbeid.