Open Avond in de Pelikaankerk 

Spreker: ds. P. Dijkstra 

Onze dagelijkse communicatie met elkaar zou behoorlijk lastig worden als we alles wat een ander zei ‘letterlijk’ zouden nemen. Er zouden grote misverstanden ontstaan. Als de directeur van een onderneming aangeeft dat hij de neuzen van het personeel dezelfde kant op wil laten wijzen, dan weet ieder wat er mee bedoeld wordt. Als hij hen vraagt de schouders er onder te zetten, snapt elk dat het niet letterlijk bedoeld is. 

Stijlfiguren, spreekwoorden, zegswijzen en beeldspraak, ieder gebruikt ze. Vaak zonder nadenken. Uitleg wordt daarbij in de regel niet gegeven, maar ook niet gevraagd. 

Ook de Bijbeltalen (Hebreeuws en Grieks) kennen beeldspraak en stijlfiguren. Wanneer moet je iets letterlijk nemen wanneer figuurlijk. Maakt het verschil? Wat gebeurt er als we de beeldspraak van de bijbeltalen niet herkennen? 

Iedereen hartelijk welkom bij deze Open Avond in de Pelikaankerk. 

Taakgroep Vorming en ontmoeting

Beeldspraak in de Bijbel 26 november 2019 -19.30 uur