Vanwege de nieuwe coronarichtlijnen van de overheid passen ook wij de regels voor kerkdiensten en andere activiteiten in de Pelikaankerk aan. In de kerk is iedereen welkom. Er wordt niet gecontroleerd op QR-pas. Omdat we ons naar elkaar verantwoordelijk weten, vragen we aan allen om bij het betreden van de kerk weer een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit mag die af. Geen kapstokken gebruiken; hang uw jas op uw eigen stoel. Bij het koffiedrinken en andere activiteieten blijft u zo veel mogelijk zitten. Beperk uw directe contacten binnen de kerkmuren zoveel mogelijk, loop niet onnodig van tafel tot tafel. Voor de rest de basisregels in acht nemen. Gebruik het ontsmettingsmateriaal bij de ingang. Onderling houden we ons zo goed mogelijk aan de 1,5m afstand. Hebt u coronaziekteverschijnselen dan blijft u thuis.

Aanpassingen rondom Covid-19