De pelikaankerk wil graag haar deuren openzetten op 27 juli en 17 augustus

Pelikaanstraat. Pelikaankerk Leeuwarden

Door de groei van de Gereformeerde Kerk in Leeuwarden was er een vierde kerkgebouw nodig in het westen van de stad. Architect Egbert Reitsma kreeg de opdracht voor het ontwerpen. In 1929 begon men plannen te maken. Op 13 juli 1932 werden kerk en orgel in gebruik genomen. Reitsma ontwierp een voor die tijd modern gebouw in de stijl van de Amsterdamse school (kubistisch expressionisme). Zij bood plaats aan 800 kerkgangers. Het frontontwerp van het orgel is van ook zijn hand. Achter het spreekgestoelte zes gebrandschilderde ramen voorstellende de scheppingsdagen. In de uitbouwen van de kerkzaal eveneens ramen die oud tegenover nieuw afbeelden, bijvoorbeeld een stoomtrein naast een trekschuit. Het orgel is vervaardigd door de firma Valckx en Van Kouteren uit Rotterdam en verkeert nog in originele toestand. In de jaren 2015-2016 is het gebouw overgenomen door de stichting Pelikaankerk en enigszins aangepast aan de wensen van de gebruiker de Protestantse gemeente van bijzondere aard- Rondom de Pelikaankerk.

Kader

De Protestantse Gemeente van bijzondere aard Rondom de Pelikaankerk verwierf in 2015 zelfstandigheid en bestaat uit circa 300 gemeenteleden en belangstellenden, die verspreid in de stad Leeuwarden wonen en veelal tot de voormalige Gereformeerde Pelikaankerk en Koepelkerk behoorden. Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden.

Symbool

Een pelikaan werd in de vroeg christelijke kerk ook afgebeeld als teken van Christus. De pelikaan voedt haar jongen met bloed uit haar borst als een teken van zelfopofferende liefde. Hiermee is het een symbool geworden van het offer dat Christus bracht ter verlossing van de mensheid.

Tentoonstelling Iconen in beeld en muziek

Iconen laten ons voelen en zien wat onzichtbaar is: ze brengen God dichterbij. Het is alsof God ons aankijkt. En omdat je God niet kunt afbeelden, kijkt God ons op iconen aan in mensen gezichten. Die gezichten vertellen verhalen.‘ Het is alsof ik helemaal in dat verhaal duik’, zegt een iconenschilder. Dat kun je ook ervaren als je naar een icoon kijkt. Graag nodigen wij u voor deze tentoonstelling uit.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag!

Met hartelijke groet,

CorHilde Volkers

scriba@pelikaankerk.nl

Tjerkepaad