Beeldspraak in de Bijbel 26 november 2019 -19.30 uur

Open Avond in de Pelikaankerk 

Spreker: ds. P. Dijkstra 

Onze dagelijkse communicatie met elkaar zou behoorlijk lastig worden als we alles wat een ander zei ‘letterlijk’ zouden nemen. Er zouden grote misverstanden ontstaan. Als de directeur van een onderneming aangeeft dat hij de neuzen van het personeel dezelfde kant op wil laten wijzen, dan weet ieder wat er mee bedoeld wordt. Als hij hen vraagt de schouders er onder te zetten, snapt elk dat het niet letterlijk bedoeld is. 

Stijlfiguren, spreekwoorden, zegswijzen en beeldspraak, ieder gebruikt ze. Vaak zonder nadenken. Uitleg wordt daarbij in de regel niet gegeven, maar ook niet gevraagd. 

Ook de Bijbeltalen (Hebreeuws en Grieks) kennen beeldspraak en stijlfiguren. Wanneer moet je iets letterlijk nemen wanneer figuurlijk. Maakt het verschil? Wat gebeurt er als we de beeldspraak van de bijbeltalen niet herkennen? 

Iedereen hartelijk welkom bij deze Open Avond in de Pelikaankerk. 

Taakgroep Vorming en ontmoeting

Bidstond 2020

IN GEBED

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.30 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.45 uur. voor meer info of verzoeken voor gebedspunten: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Laatste zondag kerkelijk jaar

DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR,
WAARIN WIJ HEN GEDENKEN VAN WIE WIJ AFSCHEID MOESTEN NEMEN.

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen wij alle gemeenteleden herdenken die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden.

De dienst vindt plaats op zondag 24 november om 11.00 uur
De kerk is open vanaf 10.00 uur, waar u ontvangen wordt met een kopje koffie of thee.
Ook kunt u zelf een kaarsje aansteken voor iemand die u wilt herdenken.
U bent van harte welkom!

Bijbeltekst

zondag 25 juli 2021 - Psalmen 17:6-7

Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken, toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen redt u van hun tegenstanders, met uw machtige hand. -- Psalmen 17:6-7