Laatste zondag kerkelijk jaar

DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR,
WAARIN WIJ HEN GEDENKEN VAN WIE WIJ AFSCHEID MOESTEN NEMEN.

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen wij alle gemeenteleden herdenken die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden.

De dienst vindt plaats op zondag 24 november om 11.00 uur
De kerk is open vanaf 10.00 uur, waar u ontvangen wordt met een kopje koffie of thee.
Ook kunt u zelf een kaarsje aansteken voor iemand die u wilt herdenken.
U bent van harte welkom!

Bijbeltekst

zaterdag 26 september 2020 - Romeinen 5:20-21

En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. -- Romeinen 5:20-21