Bidstond 2020

IN GEBED

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.30 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.45 uur. voor meer info of verzoeken voor gebedspunten: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Laatste zondag kerkelijk jaar

DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR,
WAARIN WIJ HEN GEDENKEN VAN WIE WIJ AFSCHEID MOESTEN NEMEN.

Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen wij alle gemeenteleden herdenken die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden.

De dienst vindt plaats op zondag 24 november om 11.00 uur
De kerk is open vanaf 10.00 uur, waar u ontvangen wordt met een kopje koffie of thee.
Ook kunt u zelf een kaarsje aansteken voor iemand die u wilt herdenken.
U bent van harte welkom!

Bijbeltekst

maandag 01 maart 2021 - Lucas 8:23-24

Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. -- Lucas 8:23-24