Taakgroep jeugd & jongeren

Onder de taakgroep vallen de activiteiten gericht op kleine kinderen, schoolkinderen, tieners, pubers en jongeren. In de taakgroep vindt de afstemming plaats van deze activiteiten. Tegelijkertijd worden nieuwe ideeën gelanceerd in het verlangen dat jongeren Jezus leren kennen en zullen groeien in hun geloof.

  • Coördineren van het bestaande jeugdwerk.
  • Stimuleren en ontwikkelen van bestaande en nieuwe activiteiten van het jeugdwerk.
  • Contacten opbouwen en onderhouden met regionaal en landelijk jeugdwerk.
  • Communiceren over activiteiten van het jeugdwerk naar kerkenraden en predikant.
  • Zorgen dat activiteiten een plaats krijgen in de reguliere eredienst met bijzondere aandacht tijdens projecten.
  • Coördineren van jeugddiensten en kerkschoolgezinsdiensten.