Deze diaconie helpt kerkleden en anderen die hulpbehoevend zijn.

De diaconie krijgt een bepaald gedeelte van het budget van de kerk toegewezen. Daarnaast is doorgaans regelmatig een collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. De diaconie zorgt waar nodig voor financiƫle ondersteuning.

De diakenen zich ook in voor: Stichting Present, het Lichtpunt in Kollummerzwaag, presentie bijzondere diensten, minima akties in leeuwarden, het nationale en internationale diaconale werk.