Kerkenraad

De kerkenraden zijn het bestuur van de Pelikaankerk en Koepelkerk.

Zij dragen verantwoordelijkheid voor alle samenkomsten, taken en activiteiten die in de Pelikaankerk of in de Koepelkerk plaatsvinden.
De kerkenraad bestaat uit een oneven aantal ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) die samen sturing geven aan de taakgroepen zoals eredienst, diaconie, financiën, pastoraat, vorming & toerusting, missionair werk, jeugd & jongeren en pr & communicatie.

Scriba

De scriba verzorgt de scriba e-mailbox. Tevens zorgt de scriba voor de voorbreiding van de stukken van de vergadering

Plaatselijke regeling

Elke gemeente behoort zo’n soort ‘reglement’ te hebben. Daarin wordt de werkwijze van de gemeente geregeld, ook omvang van de kerkenraad bv. De gemeente wordt bij de inhoud betrokken. Het ontwerp is ter inzage en kan bij de scriba worden opgevraagd

Bekijk de plaatselijke regeling