Zondag 22 maart ds. P. Dijkstra uit Grou. Lezing uit Mattëus 5: 13-16

Liturgie
Intredelied: Ps. 121 – Opwekking 640
Welkom en mededelingen
Bemoediging
Groet
Lied 885
Gebed
Schriftlezing: Mt. 5 : 13 – 16
Lied 838 : 1, 2 en 3
Overdenking Lied 791 : 1, 2 en 3
Zegen
Lied 416

Dienst zondag 22 maart 2020