Na de startzondag waar het thema : ’Het is de hoop die in ons leeft’ was, volgt nu het groot huisbezoek met als thema: ‘Het is het geloof dat in ons leeft’. Op donderdag 26 april om 14:00 uur en 19:30 uur. U kunt zich opgeven o.a. via de mail: scriba@pelikaankerk.nl

Groothuisbezoek