Bijbelstudie, de uitdaging van en Christelijke levensstijl olv Jacob Hoekstra 5 februari 2020 - 19:15

Onder leiding van Jakob Hoekstra

 

Op de 3ewoensdag van de maand:

Inloop vanaf 19.15 uur en 19.45 uur beginnen.

 

19 september 2018

17 oktober 2018

21 november 2018

( DECEMBER NIET I.V.M. DRUKTE )

16 januari 2019

20 februari 2019

20 maart 2019

17 april 2019

22 mei 2019

19 juni 2019

 

Vervolg op seizoen 2017/2018

 

De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit komende seizoen hopen we te ontdekken wat waardevol voor ons leven is in het zogenaamde ‘postchristelijke’ tijdperk. Een zoektocht voor zowel volwassen christenen als mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Het kan jezelf en de kerk helpen om je ‘licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.