Bijbelstudie, de uitdaging van een Christelijke levensstijl, olv. Miriam Huizenga en Jacob Hoekstra 17 mei 2018 - 19:15

De christelijke levensstijl een uitdaging?! Is die niet braaf en saai? Nee, niet braaf en helemaal niet saai. Het is een stijl van leven die lijnrecht tegen de heersende moraal ingaat. Een stijl die om moed en volharding vraagt. Een stijl die ontleend is aan de meest revolutionaire en radicale toespraak allertijden: de Bergrede van Jezus. Een gewaagde levensstijl, die je alles kan kosten. Maar… een levensstijl die je ongelofelijk veel voldoening geeft. De Bergrede? Dat is Jezus’ toespraak die Hij begon met de woorden: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn…’

In deze tijd is het een van de grootste uitdagingen voor de kerk om leer en leven met elkaar in overeenstemming te houden.

Dit is een extra moeilijke opgave, omdat de wereld het schijnbaar al heeft opgegeven. Jezus leert ons in de Bergrede hoe we ons leven moeten leiden. Hij geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we onze roeping vervullen om ‘in’ de wereld te zijn maar niet ‘van’ de wereld?’ Het is van wezenlijk belang dat wij in onze generatie een oprechte poging doen om te begrijpen wat Jezus zegt en dat ook toepassen.

Dit komende seizoen hopen we te ontdekken wat waardevol voor ons leven is in het zogenaamde ‘postchristelijke’ tijdperk. Een zoektocht voor zowel volwassen christenen als mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Het kan jezelf en de kerk helpen om je ‘licht te laten schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Inhoud van de avonden:
1. Leven onder de zegen van God
2. Invloed hebben op de maatschappij
3. De betekenis van het Oude Testament
4. Omgaan met boosheid
5. Seksuele zonde vermijden
6. Echtscheiding vermijden
7. Integer leven en handelen
8. Omgaan met mensen die kwaad in de zin hebben
9. Onze vijanden liefhebben
10. Geven
11. Bidden
12. Vasten
13. Omgaan met geld
14. Ophouden met bezorgd zijn en beginnen met leven
15. Omgaan met kritiek
16. Goede relaties opbouwen
17. Het leven vinden
18. Valse profeten onderscheiden
19. Een zekere toekomst opbouwen

 

Geef u op en doe mee.
Aanmelden kan via activiteiten@pelikaankerk.nl