Bijbelstudie, oude vragen, nieuwe antwoorden, olv ds. P. Dijkstra 30 november 2017 - 19:30

Dit seizoen zijn we van plan de “Doornse Catechismus” te bespreken: Oude vragen, nieuwe antwoorden.

Bij het woord catechismus denk je aan ‘streng’ en aan ‘lang geleden’, aan ‘overhoren’ en ‘ een onvoldoende krijgen’. Oorspronkelijk is echter zelfs de Heidelberger Catechismus uit de zestiende eeuw een levendig geheel van existentiële vragen en antwoorden, gemaakt door twee mannen van vierentwintig en zesentwintig jaar. Dat lang niet alle vragen daaruit meer de onze zijn, spreekt voor zich. Sommige daarentegen zijn nog even brandend als toen.

In de Doornse Catechismus spelen klassieke vragen een rol : Wat is mijn diepste troost? Bestaat er een hel? Wat betekent de maagdelijke geboorte? Maar evenzogoed de vragen van de moderne tijd: Is God dezelfde als Allah? Hoe zit het met andere religies? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Verdere vragen zijn: Wat zijn engelen? Is de mens goed of slecht? Wat gebeurt er na de dood?

Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord.

Deze “Doornse Catechismus” biedt zo een modern antwoord voor hoofd èn hart. Een prikkelend nieuw geloofskompas.

Geef u op en doe mee. Aanmelden kan via activiteiten@pelikaankerk.nl