Verschillende keren per jaar worden er activiteiten georganiseerd waardoor we op een creatieve manier uiting geven aan ons geloof.

Bloemschikken: Twee keer per jaar besteden we een dagdeel om met bloemen uiting te geven aan Pasen en het Kerstfeest.

Kaarten maken: De kaarten welke we maken, worden gedurende het hele jaar verzonden naar jarigen en zieken.