Geloven doe je niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig!

Gespreksgroepen

In de Pelikaankerk zijn eens per 3 weken verschillende gespreksgroepen aanwezig die de volgende themaboekjes behandelen:

Geloven in meer o.l.v. Miriam en Djoke

Verdiepend geloven o.l.v. ds. Pieter Dijkstra

Huiskringen

In de Pelikaankerk en Koepelkerk zijn ook verschillende huiskringen actief. Zij komen eens per twee of drie weken in huiselijke kring bij elkaar.

Bijbelleeskring

Naast de verschillende gespreksgroepen is er ook een bijbel leeskring opgericht. Eens per twee weken komen ze in kleine kring samen en praten over wat er nou eigenlijk geschreven staat. O.l.v. Jacob.

Wil je meer informatie of graag een van de avonden bijwonen, vraag de kerkenraadsleden of mail naar info@pelikaankerk.nl.